Archers Archers
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 252
Sát thương 89
Tốc độ tấn công 1.2
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Archers

More Archers decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 119 42 ×2
2 130 46 ×2
3 143 50 ×2
4 158 55 ×2
5 173 61 ×2
6 190 67 ×2
7 209 73 ×2
8 229 81 ×2
Tiêu chuẩn giải đấu 9 252 89 ×2
10 277 97 ×2
11 304 107 ×2
12 334 118 ×2
13 367 129 ×2
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 403 142 ×2
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Archers

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Air tank killer Ground tank killer Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Archers   46/102

Thẻ khắc chế Archers hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Archers hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows Royal Delivery Mega Minion Fireball Bomb Tower Barbarian Barrel Poison Bowler Executioner Princess Mega Knight Ice Spirit Goblins Bomber Fire Spirits Giant Snowball Archers Knight Cannon Goblin Gang Firecracker Mortar Tesla Ice Golem Dart Goblin Musketeer Valkyrie Flying Machine Wizard Tornado Guards Baby Dragon Hunter Dark Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon X-Bow The Log Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Lumberjack Electro Wizard Ram Rider

Archers khắc chế những thẻ này   42/102

Những thẻ Archers có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Skeleton Barrel Mega Minion Skeleton Army Guards Balloon Graveyard Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Knight Goblin Gang Mortar Barbarians Minion Horde Royal Giant Ice Golem Tombstone Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Furnace Flying Machine Giant Wall Breakers Goblin Barrel Clone Baby Dragon Electro Dragon Giant Skeleton Miner Princess Ice Wizard Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Lava Hound

Archers hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Archers. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Ice Golem Skeletons Ice Spirit Mortar Royal Giant Tombstone Mega Minion Hog Rider Giant Barbarian Hut Tornado Freeze Bowler Giant Skeleton X-Bow P.E.K.K.A Golem Ice Wizard Electro Wizard Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord