Barbarian Hut Barbarian Hut
Rare · Đấu trường 3 ĐT3

Barbarians
Máu 1452

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Barbarian Hut

More Barbarian Hut decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Barbarians
3 825 Cấp 3
4 907 Cấp 4
5 998 Cấp 5
6 1097 Cấp 6
7 1204 Cấp 7
8 1320 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1452 Cấp 9
10 1592 Cấp 10
11 1749 Cấp 11
12 1922 Cấp 12
13 2112 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2318 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Barbarian Hut

Công trình Defensive building Công trình sinh sản Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait

Khắc chế Barbarian Hut   36/99

Thẻ khắc chế Barbarian Hut hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Barbarian Hut hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Royal Giant Mega Minion Musketeer Goblin Hut Rocket Balloon Bowler Executioner P.E.K.K.A Bomber Cannon Firecracker Mortar Skeleton Dragons Tesla Dart Goblin Earthquake Fireball Valkyrie Battle Ram Furnace Giant Royal Hogs Three Musketeers Baby Dragon Poison Witch Cannon Cart Lightning X-Bow Goblin Giant The Log Princess Ice Wizard Electro Wizard

Barbarian Hut khắc chế những thẻ này   20/99

Những thẻ Barbarian Hut có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Giant Hog Rider Giant Goblin Hut Golem Skeleton Barrel Mortar Skeleton Dragons Barbarians Tombstone Mini P.E.K.K.A Battle Ram Inferno Tower Wall Breakers Prince Balloon Bandit Ram Rider Lava Hound Mega Knight

Barbarian Hut hiệp lực   20/99

Thẻ chơi tốt với Barbarian Hut. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Archers Knight Bomber Barbarians Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Musketeer Furnace Flying Machine Goblin Hut Rage Balloon Cannon Cart Miner Princess Ice Wizard Night Witch Electro Wizard Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord