Barbarian Hut Barbarian Hut
Rare · Đấu trường 3 ĐT3

Barbarians
Máu 1144

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Barbarian Hut

More Barbarian Hut decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Barbarians
3 650 Cấp 3
4 715 Cấp 4
5 786 Cấp 5
6 864 Cấp 6
7 949 Cấp 7
8 1040 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1144 Cấp 9
10 1254 Cấp 10
11 1378 Cấp 11
12 1514 Cấp 12
13 1664 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1826 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036
Lightning The Log 1117
Lightning Arrows 1180 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Barbarian Hut

Công trình Defensive building Công trình sinh sản Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait

Khắc chế Barbarian Hut   36/102

Thẻ khắc chế Barbarian Hut hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Barbarian Hut hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Royal Giant Mega Minion Musketeer Goblin Hut Rocket Balloon Bowler Executioner P.E.K.K.A Bomber Cannon Firecracker Mortar Tesla Skeleton Dragons Dart Goblin Earthquake Fireball Valkyrie Battle Ram Furnace Giant Royal Hogs Three Musketeers Baby Dragon Poison Witch Cannon Cart Lightning X-Bow Goblin Giant The Log Princess Ice Wizard Electro Wizard

Barbarian Hut khắc chế những thẻ này   21/102

Những thẻ Barbarian Hut có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Giant Hog Rider Giant Goblin Hut Golem Electro Giant Skeleton Barrel Mortar Skeleton Dragons Barbarians Tombstone Mini P.E.K.K.A Battle Ram Inferno Tower Wall Breakers Prince Balloon Bandit Ram Rider Lava Hound Mega Knight

Barbarian Hut hiệp lực   20/102

Thẻ chơi tốt với Barbarian Hut. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Bomber Archers Knight Barbarians Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Musketeer Furnace Flying Machine Goblin Hut Rage Balloon Cannon Cart Miner Princess Ice Wizard Night Witch Electro Wizard Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord