Electro Dragon Electro Dragon
Epic · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 790
Sát thương 159
Tốc độ tấn công 2.1
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Electro Dragon

More Electro Dragon decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 594 120
7 653 132
8 718 145
Tiêu chuẩn giải đấu 9 790 159
10 867 175
11 950 192
12 1045 211
13 1146 231
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1259 254
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -1
Rocket 1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball Zap 731
Poison Zap 759

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Electro Dragon

Không quân Anti-air troop Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait

Khắc chế Electro Dragon   22/102

Thẻ khắc chế Electro Dragon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Electro Dragon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Rocket Lightning Archers Minion Firecracker Tesla Minion Horde Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Flying Machine Wizard Three Musketeers Baby Dragon Hunter Poison Electro Dragon Executioner Ice Wizard Magic Archer Electro Wizard

Electro Dragon khắc chế những thẻ này   43/102

Những thẻ Electro Dragon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Rascals Inferno Dragon Mother Witch Ram Rider Sparky Goblins Spear Goblins Bomber Bats Fire Spirits Archers Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Skeleton Dragons Minion Horde Royal Recruits Elixir Golem Battle Ram Furnace Flying Machine Zappies Inferno Tower Royal Hogs Wall Breakers Skeleton Army Goblin Barrel Guards Clone Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Balloon Electro Dragon X-Bow Princess Bandit Fisherman Night Witch Lava Hound

Electro Dragon hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Electro Dragon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Giant Giant Skeleton Goblin Giant Golem Skeletons Ice Spirit Zap Giant Snowball Knight Heal Spirit Ice Golem Mini P.E.K.K.A Valkyrie Battle Healer Tornado Clone Baby Dragon P.E.K.K.A Miner Inferno Dragon Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord