Mother Witch Mother Witch
Huyền thoại · Đấu trường 9 ĐT9

Máu 560
Sát thương 96
Tốc độ tấn công 1.2
Phạm vi 5.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mother Witch

More Mother Witch decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 560 96
10 616 105
11 677 116
12 744 127
13 817 140
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 896 153
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 0
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mother Witch

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Mother Witch   51/102

Thẻ khắc chế Mother Witch hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Mother Witch hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Royal Delivery Skeleton Dragons Mega Minion Fireball Baby Dragon Poison Bowler Electro Dragon Executioner Lightning Mega Knight Arrows Firecracker Mortar Tesla Barbarians Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Flying Machine Zappies Battle Healer Wizard Rocket Three Musketeers Barbarian Barrel Hunter Dark Prince Prince Cannon Cart Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A The Log Princess Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Inferno Dragon Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Sparky

Mother Witch khắc chế những thẻ này   12/102

Những thẻ Mother Witch có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bats Graveyard Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Minion Goblin Gang Skeleton Army Guards Mother Witch

Mother Witch hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Mother Witch. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Royal Giant Ice Golem Dart Goblin Elixir Golem Hog Rider Valkyrie Giant Barbarian Barrel Tornado Poison Bowler Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Electro Giant Princess Ice Wizard Ram Rider Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord