Flying Machine Flying Machine
Rare · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 510
Sát thương 142
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Flying Machine

More Flying Machine decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 290 81
4 319 89
5 350 98
6 385 107
7 423 118
8 464 129
Tiêu chuẩn giải đấu 9 510 142
10 559 156
11 614 171
12 675 188
13 742 207
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 814 227
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 0
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Flying Machine

Không quân Anti-air troop Lính tấn công tầm xa Arrows Bait Fireball Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Zap Bait

Khắc chế Flying Machine   30/102

Thẻ khắc chế Flying Machine hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Flying Machine hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fireball Poison Ice Spirit Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Minion Goblin Gang Firecracker Tesla Minion Horde Mega Minion Dart Goblin Musketeer Furnace Flying Machine Wizard Rocket Tornado Baby Dragon Hunter Witch Electro Dragon Executioner Lightning Princess Ice Wizard Electro Wizard Ram Rider

Flying Machine khắc chế những thẻ này   26/102

Những thẻ Flying Machine có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Furnace Skeletons Spear Goblins Bats Archers Knight Minion Skeleton Barrel Firecracker Mortar Skeleton Dragons Mega Minion Flying Machine Bomb Tower Barbarian Barrel Guards Baby Dragon Hunter Bowler Electro Dragon Princess Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Mother Witch Graveyard

Flying Machine hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Flying Machine. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Zap Knight Skeleton Dragons Minion Horde Royal Recruits Heal Spirit Valkyrie Furnace Battle Healer Giant Goblin Hut Barbarian Hut Clone Baby Dragon P.E.K.K.A Golem Miner Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord