Flying Machine Flying Machine
Rare · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 510
Sát thương 142
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Flying Machine

More Flying Machine decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 290 81
4 319 89
5 350 98
6 385 107
7 423 118
8 464 129
Tiêu chuẩn giải đấu 9 510 142
10 559 156
11 614 171
12 675 188
13 742 207
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 814 227
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 0
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Flying Machine

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Không quân Lính tấn công tầm xa Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Fireball Bait Poison Bait

Khắc chế Flying Machine   29/97

Thẻ khắc chế Flying Machine hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Flying Machine hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fireball Poison Ice Spirit Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Minion Goblin Gang Firecracker Tesla Minion Horde Mega Minion Dart Goblin Musketeer Furnace Flying Machine Wizard Rocket Tornado Baby Dragon Witch Electro Dragon Executioner Lightning Princess Ice Wizard Electro Wizard Ram Rider

Flying Machine khắc chế những thẻ này   22/97

Những thẻ Flying Machine có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Furnace Skeletons Spear Goblins Bats Archers Minion Skeleton Barrel Firecracker Mortar Mega Minion Flying Machine Barbarian Barrel Guards Baby Dragon Hunter Bowler Electro Dragon Princess Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Graveyard

Flying Machine hiệp lực   18/97

Thẻ chơi tốt với Flying Machine. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Zap Minion Horde Royal Recruits Valkyrie Furnace Battle Healer Giant Goblin Hut Barbarian Hut Clone Baby Dragon P.E.K.K.A Golem Miner Lava Hound Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord