Firecracker

Firecracker

Common · ĐT14
Máu 252
Sát thương 265
Tốc độ tấn công 3
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất

More Firecracker decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Sát thương
1 119 125
2 130 137
3 143 151
4 158 166
5 173 182
6 190 200
7 209 220
8 229 241
Tiêu chuẩn giải đấu 9 252 265
10 277 291
11 304 320
12 334 351
13 367 386
14 (Bởi Mirror) 403 423
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399 -1

Khu vực chuyên gia

Khắc chế Firecracker 87/103

Thẻ khắc chế Firecracker hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Firecracker hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Counters to attacking Firecracker 57/103

Cannon
Arrows
Tesla
Mega Minion
Fireball
Musketeer
Wizard
Poison
X-Bow
Electro Wizard
Bandit
Mega Knight
Barbarian Barrel
Ice Spirit
Goblins
Zap
Bomber
Archers
Knight
Mortar
Elite Barbarians
Ice Golem
Tombstone
Valkyrie
Furnace
Bomb Tower
Inferno Tower
Tornado
Skeleton Army
Baby Dragon
Bowler
The Log
Miner
Princess
Ice Wizard
Inferno Dragon
Lumberjack
Dart Goblin
Executioner
Goblin Gang
Bats
Cannon Cart
Flying Machine
Zappies
Hunter
Royal Ghost
Magic Archer
Royal Recruits
Goblin Giant
Electro Dragon
Ram Rider
Goblin Cage
Fisherman
Firecracker
Royal Delivery
Skeleton Dragons
Electro Spirit

Counters to defending Firecracker 30/103

Arrows
Mortar
Fireball
Poison
Firecracker
Zap
Musketeer
Wizard
Tornado
Baby Dragon
Bowler
X-Bow
The Log
Miner
Princess
Ice Wizard
Electro Wizard
Dart Goblin
Executioner
Bandit
Flying Machine
Skeleton Barrel
Royal Ghost
Magic Archer
Barbarian Barrel
Giant Snowball
Electro Dragon
Ram Rider
Fisherman
Skeleton Dragons

Firecracker can counter these cards 100/103

Cards that are countered by Firecracker fully or partially. Cards that Firecracker can stop or help mitigate the damage. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Firecracker can counter these attacking cards 54/103

Minion
Archers
Goblin Hut
Princess
Bats
Spear Goblins
Goblins
Fire Spirit
Bomber
Knight
Mortar
Barbarians
Minion Horde
Royal Giant
Mega Minion
Musketeer
Furnace
Giant
Barbarian Hut
Three Musketeers
Clone
Guards
Skeleton Army
Goblin Barrel
Dark Prince
Baby Dragon
Witch
Balloon
Miner
Ice Wizard
Inferno Dragon
Graveyard
Sparky
Lava Hound
Electro Wizard
Dart Goblin
Goblin Gang
Night Witch
Flying Machine
Skeleton Barrel
Zappies
Hunter
Magic Archer
Rascals
Royal Hogs
Royal Recruits
Electro Dragon
Wall Breakers
Goblin Cage
Fisherman
Elixir Golem
Battle Healer
Firecracker
Skeleton Dragons

Firecracker can counter these defending cards 46/103

Skeletons
Spear Goblins
Minion
Minion Horde
Musketeer
Guards
Skeleton Army
Princess
Bats
Zappies
Firecracker
Goblins
Cannon
Bomber
Archers
Knight
Tesla
Barbarians
Tombstone
Mega Minion
Furnace
Wizard
Bomb Tower
Inferno Tower
Goblin Hut
Barbarian Hut
Dark Prince
Baby Dragon
Witch
Inferno Dragon
Sparky
Dart Goblin
Goblin Gang
Night Witch
Flying Machine
Skeleton Barrel
Hunter
Magic Archer
Rascals
Royal Recruits
Goblin Cage
Fisherman
Battle Healer
Skeleton Dragons
Mother Witch
Goblin Drill

Firecracker hiệp lực 117/103

Cards that work well with Firecracker. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Firecracker attack synergies 59/103

Knight
Royal Giant
Elixir Golem
Zap
Miner
Skeleton Barrel
Spear Goblins
Barbarian Hut
Three Musketeers
Mirror
Tornado
Goblin Barrel
X-Bow
Golem
Princess
Inferno Dragon
Graveyard
Sparky
Lava Hound
Mega Knight
Barbarian Barrel
Giant Snowball
Royal Hogs
Royal Recruits
Earthquake
Ice Spirit
Minion
Mortar
Elite Barbarians
Ice Golem
Valkyrie
Mini P.E.K.K.A
Hog Rider
Giant
Goblin Hut
Dark Prince
Baby Dragon
Bowler
Prince
Balloon
Giant Skeleton
P.E.K.K.A
Lumberjack
Dart Goblin
Battle Ram
Goblin Gang
Bandit
Bats
Cannon Cart
Flying Machine
Zappies
Rascals
Goblin Giant
Ram Rider
Wall Breakers
Goblin Cage
Fisherman
Battle Healer
Skeleton Dragons

Firecracker defense synergies 58/103

Knight
The Log
Ice Golem
Valkyrie
Skeletons
Spear Goblins
Cannon
Archers
Musketeer
Inferno Tower
Barbarian Hut
Mirror
Tornado
X-Bow
Princess
Mega Knight
Hunter
Barbarian Barrel
Giant Snowball
Royal Recruits
Earthquake
Ice Spirit
Goblins
Fire Spirit
Zap
Minion
Tesla
Mortar
Elite Barbarians
Tombstone
Mega Minion
Mini P.E.K.K.A
Bomb Tower
Goblin Hut
Guards
Skeleton Army
Dark Prince
Baby Dragon
Prince
Giant Skeleton
P.E.K.K.A
Ice Wizard
Lumberjack
Electro Wizard
Dart Goblin
Goblin Gang
Bandit
Night Witch
Bats
Flying Machine
Zappies
Rascals
Electro Dragon
Goblin Cage
Fisherman
Battle Healer
Royal Delivery
Skeleton Dragons

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!