Firecracker Firecracker
Common · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 252
Sát thương 265
Tốc độ tấn công 3
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Firecracker

More Firecracker decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 119 125
2 130 137
3 143 151
4 158 166
5 173 182
6 190 200
7 209 220
8 229 241
Tiêu chuẩn giải đấu 9 252 265
10 277 291
11 304 320
12 334 351
13 367 386
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 403 423
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Firecracker

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Zap Bait

Khắc chế Firecracker   21/99

Thẻ khắc chế Firecracker hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Firecracker hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows Fireball Poison Knight Firecracker Royal Delivery Skeleton Dragons Dart Goblin Flying Machine Bomb Tower Barbarian Barrel Baby Dragon Electro Dragon The Log Miner Princess Bandit Fisherman Magic Archer Electro Wizard Ram Rider

Firecracker khắc chế những thẻ này   37/99

Những thẻ Firecracker có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Knight Minion Bomber Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Skeleton Dragons Barbarians Minion Horde Rascals Heal Spirit Mega Minion Flying Machine Bomb Tower Zappies Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Barrel Guards Baby Dragon Hunter Witch Bowler Electro Dragon Princess Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Graveyard Lava Hound

Firecracker hiệp lực   8/99

Thẻ chơi tốt với Firecracker. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Ice Golem Ice Spirit Knight Valkyrie Bomb Tower Miner Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord