Firecracker Firecracker
Common · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 252
Sát thương 265
Tốc độ tấn công 3
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Firecracker

More Firecracker decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 119 125
2 130 137
3 143 151
4 158 166
5 173 182
6 190 200
7 209 220
8 229 241
Tiêu chuẩn giải đấu 9 252 265
10 277 291
11 304 320
12 334 351
13 367 386
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 403 423
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Firecracker

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Có thể kích hoạt tháp vua Arrows Bait Fireball Bait Poison Bait

Khắc chế Firecracker   17/97

Thẻ khắc chế Firecracker hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Firecracker hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows Fireball Poison Firecracker Dart Goblin Flying Machine Barbarian Barrel Baby Dragon Electro Dragon The Log Miner Princess Bandit Fisherman Magic Archer Electro Wizard Ram Rider

Firecracker khắc chế những thẻ này   32/97

Những thẻ Firecracker có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Minion Bomber Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Barbarians Minion Horde Rascals Mega Minion Flying Machine Zappies Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Guards Baby Dragon Hunter Witch Bowler Electro Dragon Princess Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Graveyard Lava Hound

Firecracker hiệp lực   7/97

Thẻ chơi tốt với Firecracker. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Ice Golem Ice Spirit Knight Valkyrie Miner Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord