Ice Golem Ice Golem
Rare · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 994
Sát thương 70
Tốc độ tấn công 2.5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Ice Golem

More Ice Golem decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 565 40
4 621 44
5 683 48
6 751 53
7 824 58
8 904 64
Tiêu chuẩn giải đấu 9 994 70
10 1090 77
11 1197 84
12 1316 93
13 1446 102
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1587 112
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -4
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036 -6
Lightning The Log 1117 -6
Lightning Arrows 1180 -7

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Ice Golem

Anti-air troop Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Đuổi theo công trình Lightning Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Khắc chế Ice Golem   22/102

Thẻ khắc chế Ice Golem hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Ice Golem hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bowler Skeletons Bomber Archers Knight Goblin Gang Tesla Barbarians Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Tornado Hunter Dark Prince Prince Witch Bandit Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Ice Golem khắc chế những thẻ này   58/102

Những thẻ Ice Golem có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Spear Goblins Bats Fire Spirits Mortar Elite Barbarians Furnace Skeleton Army Clone Cannon Cart Giant Skeleton P.E.K.K.A Miner Bandit Graveyard Skeletons Ice Spirit Goblins Bomber Archers Knight Minion Cannon Skeleton Barrel Goblin Gang Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Tombstone Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Goblin Hut Inferno Tower Wizard Three Musketeers Barbarian Barrel Guards Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Bowler Executioner Lightning X-Bow Princess Royal Ghost Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Sparky Lava Hound Mega Knight

Ice Golem hiệp lực   47/102

Thẻ chơi tốt với Ice Golem. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Archers Firecracker Mortar Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin Hog Rider Three Musketeers Goblin Barrel Balloon Executioner X-Bow Bandit Night Witch Electro Wizard Graveyard Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Zap Bats Fire Spirits Skeleton Barrel Skeleton Dragons Heal Spirit Tombstone Musketeer Furnace Bomb Tower Giant Goblin Hut Inferno Tower Royal Hogs Barbarian Hut Tornado Baby Dragon Hunter Bowler Electro Dragon Miner Princess Royal Ghost Lumberjack Mother Witch Ram Rider

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord