P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Epic · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 3125
Sát thương 678
Tốc độ tấn công 1.8
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với P.E.K.K.A

More P.E.K.K.A decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 2350 510
7 2585 561
8 2843 617
Tiêu chuẩn giải đấu 9 3125 678
10 3431 744
11 3760 816
12 4136 897
13 4535 984
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 4982 1081
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of P.E.K.K.A

Lính trên bộ Quân chắn lớn Melee: Medium Ground tank killer Royal Delivery Bait

Khắc chế P.E.K.K.A   35/102

Thẻ khắc chế P.E.K.K.A hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn P.E.K.K.A hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Minion Horde Ice Golem Tombstone Mega Minion Inferno Tower Skeleton Army Guards P.E.K.K.A Inferno Dragon Skeletons Goblins Bats Knight Cannon Goblin Gang Tesla Barbarians Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Musketeer Battle Ram Furnace Goblin Cage Three Musketeers Tornado Witch Goblin Giant The Log Ice Wizard Night Witch Electro Wizard Graveyard Sparky

P.E.K.K.A khắc chế những thẻ này   42/102

Những thẻ P.E.K.K.A có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Rascals Royal Giant Elite Barbarians Hog Rider Battle Ram Battle Healer Giant Barbarian Hut Bowler Cannon Cart Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Electro Giant Bandit Lumberjack Sparky Mega Knight Barbarians Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Bomb Tower Zappies Royal Hogs Three Musketeers Wall Breakers Barbarian Barrel Dark Prince Prince Executioner Miner Fisherman Royal Ghost Night Witch Mother Witch Electro Wizard Ram Rider

P.E.K.K.A hiệp lực   45/102

Thẻ chơi tốt với P.E.K.K.A. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Arrows Baby Dragon Executioner Lightning Princess Bandit Electro Wizard Ice Spirit Goblins Bats Fire Spirits Giant Snowball Archers Minion Skeleton Dragons Mega Minion Dart Goblin Musketeer Hog Rider Valkyrie Furnace Flying Machine Wizard Elixir Collector Three Musketeers Barbarian Barrel Rage Tornado Hunter Poison Dark Prince Witch Bowler Electro Dragon The Log Ice Wizard Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Mother Witch Ram Rider Graveyard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord