Electro Giant Electro Giant
Epic · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 3591
Sát thương 159
Tốc độ tấn công 2.1
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Electro Giant

More Electro Giant decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 2700 120
7 2970 132
8 3267 145
Tiêu chuẩn giải đấu 9 3591 159
10 3942 175
11 4320 192
12 4752 211
13 5211 231
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 5724 254
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Electro Giant

Lính trên bộ Quân chắn lớn Melee: Medium Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Đuổi theo công trình Nạp lại đòn tấn công

Khắc chế Electro Giant   19/102

Thẻ khắc chế Electro Giant hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Electro Giant hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Barbarian Hut P.E.K.K.A Sparky Tesla Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Mini P.E.K.K.A Bomb Tower Zappies Goblin Hut Inferno Tower Wizard Three Musketeers Hunter Prince Inferno Dragon Lumberjack

Electro Giant khắc chế những thẻ này   7/102

Những thẻ Electro Giant có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeleton Army Skeletons Goblins Bats Minion Horde Witch Night Witch

Electro Giant hiệp lực   7/102

Thẻ chơi tốt với Electro Giant. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Giant Snowball Mega Minion Dart Goblin Musketeer Tornado Mother Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord