Bats Bats
Common · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 67
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1.3
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bats

More Bats decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 32 32 ×5
2 35 35 ×5
3 38 38 ×5
4 42 42 ×5
5 46 46 ×5
6 51 51 ×5
7 56 56 ×5
8 61 61 ×5
Tiêu chuẩn giải đấu 9 67 67
10 74 74 ×5
11 81 81 ×5
12 89 89 ×5
13 98 98 ×5
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 108 108 ×5
Not killed by
Earthquake Barbarian Barrel The Log Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Freeze 95 -2
Tornado 140 -1
Giant Snowball 159 0
Zap 159 0
Arrows 303 -1
Fireball 572 -2
Poison 600 -2
Rocket 1232 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bats

Không quân Anti-air troop Đám quân Melee: Medium Air tank killer Ground tank killer Arrows Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Khắc chế Bats   45/102

Thẻ khắc chế Bats hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bats hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Electro Spirit Zap Giant Snowball Arrows Royal Delivery Skeleton Dragons Ice Golem Tornado Baby Dragon Hunter Poison Executioner Princess Ice Wizard Mother Witch Electro Wizard Ice Spirit Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Tesla Minion Horde Rascals Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Furnace Flying Machine Zappies Wizard Three Musketeers Freeze Witch Electro Dragon Goblin Giant Electro Giant Magic Archer Night Witch Ram Rider

Bats khắc chế những thẻ này   34/102

Những thẻ Bats có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Bomber Bats Knight Skeleton Barrel Mortar Royal Giant Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Flying Machine Battle Healer Giant Inferno Tower Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Guards Balloon Bowler P.E.K.K.A Golem Miner Princess Bandit Fisherman Inferno Dragon Graveyard Lava Hound Mega Knight

Bats hiệp lực   30/102

Thẻ chơi tốt với Bats. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Skeleton Barrel Hog Rider Battle Ram Miner Bandit Lava Hound Skeletons Ice Spirit Minion Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie Bomb Tower Giant Barbarian Barrel Rage Clone Dark Prince Prince Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Ram Rider Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord