Bats Bats
Common · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 67
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1.1
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bats

More Bats decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 32 32 ×5
2 35 35 ×5
3 38 38 ×5
4 42 42 ×5
5 46 46 ×5
6 51 51 ×5
7 56 56 ×5
8 61 61 ×5
Tiêu chuẩn giải đấu 9 67 67 ×5
10 74 74 ×5
11 81 81 ×5
12 89 89 ×5
13 98 98 ×5
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 108 108 ×5
Not killed by
Earthquake Barbarian Barrel The Log Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Freeze 95 -2
Tornado 140 -1
Giant Snowball 159 0
Zap 159 0
Arrows 303 -1
Fireball 572 -2
Poison 600 -2
Rocket 1232 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bats

Đầu tư tiên dược Utility card
Đám quân Không quân Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Chết bởi Tornado Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Zap Bait Arrows Bait Poison Bait Snowball Bait Dies to Snowball Tornado Bait Melee: Medium

Khắc chế Bats   40/97

Thẻ khắc chế Bats hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bats hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zap Giant Snowball Arrows Ice Golem Tornado Baby Dragon Poison Executioner Princess Ice Wizard Electro Wizard Ice Spirit Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Tesla Minion Horde Rascals Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Furnace Flying Machine Zappies Wizard Three Musketeers Hunter Freeze Witch Electro Dragon Goblin Giant Magic Archer Night Witch Ram Rider

Bats khắc chế những thẻ này   34/97

Những thẻ Bats có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Bats Knight Bomber Skeleton Barrel Mortar Royal Giant Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Flying Machine Battle Healer Giant Inferno Tower Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Guards Balloon Bowler P.E.K.K.A Golem Miner Princess Bandit Fisherman Inferno Dragon Graveyard Lava Hound Mega Knight

Bats hiệp lực   29/97

Thẻ chơi tốt với Bats. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeleton Barrel Hog Rider Battle Ram Miner Bandit Lava Hound Skeletons Ice Spirit Knight Minion Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie Giant Barbarian Barrel Rage Clone Dark Prince Prince Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Ram Rider Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord