Fireball Fireball
Rare · Đấu trường 0 ĐT0

Sát thương 572
Sát thương lên thành 172
Phạm vi thần chú 2.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Fireball

More Fireball decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
3 325 98
4 357 108
5 393 118
6 432 130
7 474 143
8 520 156
Tiêu chuẩn giải đấu 9 572 172
10 627 189
11 689 207
12 757 228
13 832 250
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 913 274

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Fireball

Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Thần chú phòng không Thần chú sát thương trung bình Thần chú

Fireball khắc chế những thẻ này   50/102

Những thẻ Fireball có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Archers Bomber Cannon Firecracker Minion Horde Tombstone Flying Machine Zappies Goblin Hut Royal Hogs Elixir Collector Three Musketeers Wall Breakers Goblin Barrel Clone Princess Magic Archer Mother Witch Skeletons Electro Spirit Bats Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Mortar Skeleton Dragons Barbarians Rascals Mega Minion Dart Goblin Musketeer Battle Ram Furnace Bomb Tower Goblin Cage Inferno Tower Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Hunter Freeze Witch Balloon Electro Dragon Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Lava Hound

Fireball hiệp lực   20/102

Thẻ chơi tốt với Fireball. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Royal Giant Hog Rider Mirror Tornado X-Bow Goblin Giant Giant Snowball Mortar Elite Barbarians Earthquake Giant Royal Hogs The Log Miner Princess Ram Rider Graveyard Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord