Electro Spirit Electro Spirit
Common · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 190
Sát thương 82
Phạm vi 2.5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Electro Spirit

More Electro Spirit decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 90 39
2 99 42
3 108 47
4 119 51
5 131 56
6 144 62
7 158 68
8 173 75
Tiêu chuẩn giải đấu 9 190 82
10 209 90
11 230 99
12 252 109
13 278 120
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 305 132
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Earthquake 204 -2
Barbarian Barrel 200 -1
The Log 240 -1
Arrows 303 -2
Fireball 572 -3
Poison 600 -3
Lightning 877 -5
Rocket 1232 -5
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Electro Spirit

Lính trên bộ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Log Bait Royal Delivery Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Khắc chế Electro Spirit   6/102

Thẻ khắc chế Electro Spirit hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Electro Spirit hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows The Log Electro Spirit Royal Delivery Fireball Barbarian Barrel

Electro Spirit khắc chế những thẻ này   8/102

Những thẻ Electro Spirit có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Bats Electro Spirit Inferno Tower Skeleton Army Inferno Dragon Graveyard Sparky

Electro Spirit hiệp lực   7/102

Thẻ chơi tốt với Electro Spirit. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Giant Snowball Royal Giant Dart Goblin Hog Rider Giant Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord