Bandit Bandit
Huyền thoại · Đấu trường 9 ĐT9

Máu 750
Sát thương 160
Tốc độ tấn công 1
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bandit

More Bandit decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 750 160
10 825 176
11 907 193
12 997 212
13 1095 233
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1200 256
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812 -3
Poison Zap 759 -3
Poison The Log 840 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bandit

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Short Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Bandit   50/102

Thẻ khắc chế Bandit hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bandit hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins Knight Goblin Gang Barbarians Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Guards P.E.K.K.A Electro Wizard Skeletons Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Minion Cannon Tesla Minion Horde Rascals Royal Recruits Mega Minion Musketeer Valkyrie Battle Ram Furnace Bomb Tower Battle Healer Goblin Cage Inferno Tower Barbarian Hut Barbarian Barrel Poison Dark Prince Prince Witch Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Giant Skeleton X-Bow Ice Wizard Bandit Royal Ghost Night Witch Lumberjack Mega Knight

Bandit khắc chế những thẻ này   37/102

Những thẻ Bandit có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber Knight Wizard Dark Prince Princess Ice Spirit Goblins Spear Goblins Archers Firecracker Ice Golem Tombstone Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Furnace Bomb Tower Barbarian Barrel Hunter Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner Giant Skeleton Miner Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Mega Knight

Bandit hiệp lực   25/102

Thẻ chơi tốt với Bandit. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Bats Ice Golem Battle Ram P.E.K.K.A Night Witch Ice Spirit Zap Fire Spirits Knight Dart Goblin Hog Rider Battle Healer Giant Wizard Poison Golem The Log Miner Princess Ice Wizard Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord