Lava Hound Lava Hound
Huyền thoại · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 3150
Sát thương 45
Tốc độ tấn công 1.3
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Lava Hound

More Lava Hound decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 3150 45
10 3465 49
11 3811 54
12 4189 59
13 4599 65
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 5040 72
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Lava Hound

Không quân Quân chắn lớn Đám quân Đuổi theo công trình Arrows Bait Fireball Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Lava Hound   35/102

Thẻ khắc chế Lava Hound hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Lava Hound hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows Minion Tesla Minion Horde Mega Minion Inferno Tower Executioner Inferno Dragon Spear Goblins Zap Bats Archers Firecracker Royal Delivery Ice Golem Dart Goblin Fireball Musketeer Furnace Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Three Musketeers Tornado Baby Dragon Hunter Poison Witch Electro Dragon Princess Ice Wizard Night Witch Electro Wizard Ram Rider Lava Hound

Lava Hound khắc chế những thẻ này   1/102

Những thẻ Lava Hound có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Lava Hound

Lava Hound hiệp lực   27/102

Thẻ chơi tốt với Lava Hound. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Bats Minion Minion Horde Mega Minion Clone Baby Dragon Balloon Lightning Miner Inferno Dragon Zap Arrows Cannon Skeleton Barrel Tombstone Dart Goblin Earthquake Fireball Battle Ram Flying Machine Skeleton Army Guards Electro Dragon Magic Archer Night Witch Mother Witch Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord