Giant Snowball Giant Snowball
Common · Đấu trường 8 ĐT8

Sát thương 159
Sát thương lên thành 48
Phạm vi thần chú 2.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Giant Snowball

More Giant Snowball decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
1 75 23
2 82 25
3 90 27
4 99 30
5 109 33
6 120 36
7 132 40
8 144 44
Tiêu chuẩn giải đấu 9 159 48
10 174 53
11 192 58
12 210 63
13 231 70
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 254 77

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Giant Snowball

Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Thần chú phòng không Thần chú gây sát thương thấp Thần chú Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Giant Snowball khắc chế những thẻ này   29/102

Những thẻ Giant Snowball có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Spear Goblins Bats Fire Spirits Skeleton Army Clone Goblins Bomber Archers Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Barbarians Minion Horde Royal Recruits Heal Spirit Mega Minion Battle Ram Zappies Royal Hogs Wall Breakers Goblin Barrel Guards Balloon Princess Night Witch Inferno Dragon Ram Rider Graveyard

Giant Snowball hiệp lực   20/102

Thẻ chơi tốt với Giant Snowball. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Royal Hogs Ram Rider Electro Spirit Zap Knight Skeleton Barrel Mortar Earthquake Fireball Hog Rider Goblin Cage Poison Electro Dragon X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Electro Giant Miner Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord