Giant Snowball Giant Snowball
Common · Đấu trường 8 ĐT8

Sát thương 159
Sát thương lên thành 56
Phạm vi thần chú 2.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Giant Snowball

More Giant Snowball decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
1 75 27
2 82 29
3 90 32
4 99 35
5 109 39
6 120 42
7 132 47
8 144 51
Tiêu chuẩn giải đấu 9 159 56
10 174 61
11 192 68
12 210 74
13 231 81
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 254 89

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Giant Snowball

Utility card
Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Thần chú phòng không Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Giant Snowball khắc chế những thẻ này   29/97

Những thẻ Giant Snowball có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Spear Goblins Bats Fire Spirits Skeleton Army Clone Goblins Archers Minion Bomber Skeleton Barrel Goblin Gang Barbarians Minion Horde Royal Recruits Heal Mega Minion Battle Ram Zappies Royal Hogs Wall Breakers Goblin Barrel Guards Balloon Princess Night Witch Inferno Dragon Ram Rider Graveyard

Giant Snowball hiệp lực   17/97

Thẻ chơi tốt với Giant Snowball. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Royal Hogs Ram Rider Zap Skeleton Barrel Mortar Earthquake Fireball Hog Rider Goblin Cage Poison Electro Dragon X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Miner Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord