Goblin Hut Goblin Hut
Rare · Đấu trường 1 ĐT1

Spear Goblins
Máu 1293

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Hut

More Goblin Hut decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Spear Goblins
3 735 Cấp 3
4 808 Cấp 4
5 889 Cấp 5
6 977 Cấp 6
7 1073 Cấp 7
8 1176 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1293 Cấp 9
10 1418 Cấp 10
11 1558 Cấp 11
12 1712 Cấp 12
13 1881 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2065 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Hut

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Công trình Công trình sinh sản Đơn vị phòng không Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Goblin Hut   35/97

Thẻ khắc chế Goblin Hut hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Hut hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Giant Fireball Musketeer Barbarian Hut Bowler Executioner Lightning Princess Ice Wizard Knight Cannon Firecracker Mortar Tesla Ice Golem Mega Minion Earthquake Battle Ram Furnace Giant Goblin Hut Royal Hogs Rocket Barbarian Barrel Goblin Barrel Poison Witch Balloon Cannon Cart X-Bow Goblin Giant The Log Miner Magic Archer Electro Wizard

Goblin Hut khắc chế những thẻ này   17/97

Những thẻ Goblin Hut có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarian Hut Wall Breakers Skeleton Barrel Mortar Royal Giant Tombstone Hog Rider Giant Goblin Hut Inferno Tower Royal Hogs Prince Balloon Golem Royal Ghost Ram Rider Lava Hound

Goblin Hut hiệp lực   9/97

Thẻ chơi tốt với Goblin Hut. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Royal Giant Ice Golem Flying Machine Giant Barbarian Hut Mirror Miner Night Witch

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord