Goblin Hut Goblin Hut
Rare · Đấu trường 1 ĐT1

Spear Goblins
Máu 844

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Hut

More Goblin Hut decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Spear Goblins
3 480 Cấp 3
4 528 Cấp 4
5 580 Cấp 5
6 638 Cấp 6
7 700 Cấp 7
8 768 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 844 Cấp 9
10 926 Cấp 10
11 1017 Cấp 11
12 1118 Cấp 12
13 1228 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1348 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -1
Rocket 1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Hut

Anti-air troop Lính tấn công tầm xa Công trình Defensive building Công trình sinh sản Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Zap Bait

Khắc chế Goblin Hut   37/102

Thẻ khắc chế Goblin Hut hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Hut hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Giant Fireball Musketeer Barbarian Hut Bowler Executioner Lightning Princess Ice Wizard Knight Cannon Firecracker Mortar Tesla Skeleton Dragons Ice Golem Mega Minion Earthquake Hog Rider Battle Ram Furnace Giant Goblin Hut Royal Hogs Rocket Barbarian Barrel Goblin Barrel Poison Witch Balloon Cannon Cart X-Bow Goblin Giant The Log Miner Magic Archer Electro Wizard

Goblin Hut khắc chế những thẻ này   18/102

Những thẻ Goblin Hut có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarian Hut Wall Breakers Skeleton Barrel Mortar Royal Giant Tombstone Hog Rider Giant Goblin Hut Inferno Tower Royal Hogs Prince Balloon Golem Electro Giant Royal Ghost Ram Rider Lava Hound

Goblin Hut hiệp lực   9/102

Thẻ chơi tốt với Goblin Hut. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Royal Giant Ice Golem Flying Machine Giant Barbarian Hut Mirror Miner Night Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord