Goblin Cage Goblin Cage
Rare · Đấu trường 12 ĐT12

Máu 800

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Cage

More Goblin Cage decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu
3 455
4 500
5 550
6 605
7 664
8 728
Tiêu chuẩn giải đấu 9 800
10 878
11 964
12 1060
13 1164
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1278
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812 -2
Poison Zap 759
Poison The Log 840 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Cage

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Short Ground tank killer Công trình Defensive building Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Goblin Cage   7/102

Thẻ khắc chế Goblin Cage hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Cage hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Earthquake Fireball Rocket Poison Witch Lightning

Goblin Cage khắc chế những thẻ này   16/102

Những thẻ Goblin Cage có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Wall Breakers Knight Royal Giant Hog Rider Giant Royal Hogs Prince Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Bandit Fisherman Royal Ghost Lumberjack Ram Rider

Goblin Cage hiệp lực   7/102

Thẻ chơi tốt với Goblin Cage. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Zap Giant Snowball Knight Tornado The Log

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord