Skeleton Barrel Skeleton Barrel
Common · Đấu trường 6 ĐT6

Skeletons
Máu 440
Sát thương khi chết 110
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Skeleton Barrel

More Skeleton Barrel decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương khi chết Skeletons
1 208 52 Cấp 1
2 228 57 Cấp 2
3 251 62 Cấp 3
4 276 69 Cấp 4
5 303 75 Cấp 5
6 332 83 Cấp 6
7 366 91 Cấp 7
8 401 100 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 440 110 Cấp 9
10 484 121 Cấp 10
11 532 133 Cấp 11
12 584 146 Cấp 12
13 642 160 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 705 176 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Skeleton Barrel

Không quân Đám quân Đuổi theo công trình Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Skeleton Barrel   51/102

Thẻ khắc chế Skeleton Barrel hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Skeleton Barrel hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Archers Valkyrie Bomb Tower Poison Executioner Ice Wizard Electro Wizard Ice Spirit Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Arrows Knight Minion Goblin Gang Firecracker Royal Delivery Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Furnace Flying Machine Zappies Goblin Hut Inferno Tower Wizard Rocket Barbarian Hut Three Musketeers Skeleton Army Tornado Guards Baby Dragon Hunter Witch Electro Dragon Lightning Goblin Giant The Log Princess Royal Ghost Magic Archer Night Witch

Skeleton Barrel khắc chế những thẻ này   8/102

Những thẻ Skeleton Barrel có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Spear Goblins Bats Fire Spirits Cannon Goblin Gang Furnace Inferno Tower Inferno Dragon

Skeleton Barrel hiệp lực   20/102

Thẻ chơi tốt với Skeleton Barrel. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Bats Clone Miner Skeletons Zap Giant Snowball Knight Minion Goblin Gang Rascals Ice Golem Dart Goblin Giant Skeleton Army Goblin Barrel Tornado Balloon Royal Ghost Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord