Skeleton Barrel Skeleton Barrel
Common · Đấu trường 6 ĐT6

Skeletons
Máu 636
Sát thương khi chết 110
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Skeleton Barrel

More Skeleton Barrel decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương khi chết Skeletons
1 300 52 Cấp 1
2 330 57 Cấp 2
3 363 62 Cấp 3
4 399 69 Cấp 4
5 438 75 Cấp 5
6 480 83 Cấp 6
7 528 91 Cấp 7
8 579 100 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 636 110 Cấp 9
10 699 121 Cấp 10
11 768 133 Cấp 11
12 843 146 Cấp 12
13 927 160 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1017 176 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball Zap 731 -3
Poison Zap 759 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Skeleton Barrel

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Không quân Chết bởi Rocket Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Zap Bait Arrows Bait Log Bait Poison Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Skeleton Barrel   50/97

Thẻ khắc chế Skeleton Barrel hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Skeleton Barrel hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Archers Valkyrie Poison Executioner Ice Wizard Electro Wizard Ice Spirit Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Arrows Knight Minion Goblin Gang Firecracker Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Furnace Flying Machine Bomb Tower Zappies Goblin Hut Inferno Tower Wizard Rocket Barbarian Hut Three Musketeers Skeleton Army Tornado Guards Baby Dragon Hunter Witch Electro Dragon Lightning Goblin Giant The Log Princess Royal Ghost Magic Archer Night Witch

Skeleton Barrel khắc chế những thẻ này   8/97

Những thẻ Skeleton Barrel có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Spear Goblins Bats Fire Spirits Cannon Goblin Gang Furnace Inferno Tower Inferno Dragon

Skeleton Barrel hiệp lực   20/97

Thẻ chơi tốt với Skeleton Barrel. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Bats Clone Miner Skeletons Zap Giant Snowball Knight Minion Goblin Gang Rascals Ice Golem Dart Goblin Giant Skeleton Army Goblin Barrel Tornado Balloon Royal Ghost Lava Hound Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord