Electro Wizard Electro Wizard
Huyền thoại · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 590
Sát thương 186
Tốc độ tấn công 1.8
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Electro Wizard

More Electro Wizard decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 590 186
10 649 204
11 713 225
12 784 247
13 861 271
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 944 297
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731 -2
Fireball The Log 812 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Electro Wizard

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Electro Wizard   46/102

Thẻ khắc chế Electro Wizard hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Electro Wizard hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Goblin Gang Valkyrie Skeleton Army Lightning Ice Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Archers Minion Tesla Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Bomb Tower Rocket Barbarian Barrel Tornado Guards Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Prince Bowler Cannon Cart Executioner X-Bow P.E.K.K.A The Log Princess Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Electro Wizard khắc chế những thẻ này   74/102

Những thẻ Electro Wizard có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Battle Ram Furnace Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel Witch Balloon Miner Princess Bandit Inferno Dragon Ram Rider Graveyard Sparky Ice Spirit Goblins Bomber Fire Spirits Archers Knight Minion Firecracker Mortar Tesla Skeleton Dragons Barbarians Minion Horde Rascals Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Flying Machine Zappies Giant Goblin Hut Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Wall Breakers Barbarian Barrel Guards Clone Baby Dragon Dark Prince Prince Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Giant Skeleton X-Bow P.E.K.K.A Golem Ice Wizard Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Lava Hound

Electro Wizard hiệp lực   33/102

Thẻ chơi tốt với Electro Wizard. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Knight Ice Golem Tombstone Mega Minion Guards P.E.K.K.A Miner Graveyard Skeletons Ice Spirit Goblins Bomber Archers Cannon Mortar Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Bomb Tower Battle Healer Giant Barbarian Hut Goblin Barrel Tornado Baby Dragon Bowler Executioner X-Bow Bandit Night Witch Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord