Knight Knight
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1452
Sát thương 167
Tốc độ tấn công 1.2
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Knight

More Knight decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 685 79
2 753 86
3 828 95
4 911 105
5 1000 115
6 1096 126
7 1205 139
8 1322 152
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1452 167
10 1596 184
11 1753 202
12 1924 221
13 2116 244
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2322 267
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Knight

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Medium Barbarian Barrel Bait Lightning Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Knight   59/102

Thẻ khắc chế Knight hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Knight hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Minion Goblin Gang Royal Delivery Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Skeleton Army Guards Dark Prince Bowler Ice Wizard Bandit Lumberjack Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Bats Fire Spirits Archers Cannon Firecracker Tesla Minion Horde Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Tombstone Flying Machine Bomb Tower Zappies Battle Healer Goblin Cage Inferno Tower Wizard Three Musketeers Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Hunter Prince Witch Cannon Cart Executioner Giant Skeleton Miner Princess Royal Ghost Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Sparky Mega Knight

Knight khắc chế những thẻ này   58/102

Những thẻ Knight có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fire Spirits Knight Mortar Cannon Cart Executioner Miner Bandit Royal Ghost Lumberjack Electro Wizard Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Archers Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Rascals Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Dart Goblin Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Battle Healer Goblin Cage Giant Goblin Hut Wizard Barbarian Barrel Guards Baby Dragon Hunter Dark Prince Prince Witch Bowler Giant Skeleton Lightning X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Princess Ice Wizard Fisherman Magic Archer Night Witch Graveyard Sparky Mega Knight

Knight hiệp lực   53/102

Thẻ chơi tốt với Knight. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Goblin Gang Mortar Tesla Musketeer Hog Rider Bomb Tower Three Musketeers Wall Breakers Goblin Barrel Balloon X-Bow Ice Wizard Electro Wizard Graveyard Skeletons Ice Spirit Goblins Bomber Zap Giant Snowball Arrows Minion Skeleton Barrel Firecracker Elite Barbarians Heal Spirit Dart Goblin Flying Machine Zappies Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Hunter Electro Dragon Executioner The Log Miner Princess Bandit Fisherman Magic Archer Night Witch Inferno Dragon

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord