Knight Knight
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1452
Sát thương 167
Tốc độ tấn công 1.2
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Knight

More Knight decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 685 79
2 753 86
3 828 95
4 911 105
5 1000 115
6 1096 126
7 1205 139
8 1322 152
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1452 167
10 1596 184
11 1753 202
12 1924 221
13 2116 244
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2322 267
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Knight

Đầu tư tiên dược Utility card Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua Melee: Medium

Khắc chế Knight   41/97

Thẻ khắc chế Knight hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Knight hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Minion Mega Minion Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Bowler Lumberjack Skeletons Ice Spirit Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Bomber Cannon Goblin Gang Tesla Minion Horde Royal Recruits Ice Golem Musketeer Valkyrie Bomb Tower Inferno Tower Three Musketeers Barbarian Barrel Tornado Guards Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Executioner Princess Ice Wizard Bandit Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Sparky Mega Knight

Knight khắc chế những thẻ này   55/97

Những thẻ Knight có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins Fire Spirits Archers Knight Mortar Elite Barbarians Valkyrie Wizard Dark Prince Witch Cannon Cart Executioner Miner Bandit Lumberjack Electro Wizard Skeletons Ice Spirit Spear Goblins Bomber Skeleton Barrel Goblin Gang Tesla Barbarians Rascals Royal Giant Ice Golem Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Furnace Giant Goblin Hut Barbarian Barrel Guards Hunter Prince Bowler Giant Skeleton Lightning X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Princess Ice Wizard Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Graveyard Sparky Mega Knight

Knight hiệp lực   40/97

Thẻ chơi tốt với Knight. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Spear Goblins Archers Goblin Gang Mortar Musketeer Three Musketeers Goblin Barrel Balloon X-Bow Night Witch Electro Wizard Graveyard Skeletons Goblins Bats Minion Bomber Skeleton Barrel Firecracker Tesla Elite Barbarians Heal Dart Goblin Hog Rider Zappies Battle Healer Goblin Hut Inferno Tower Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Tornado Baby Dragon Hunter Electro Dragon Executioner Miner Princess Bandit Fisherman

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord