Poison

Poison

Epic · ĐT9
Sát thương 600
Sát thương lên thành 184
Phạm vi thần chú 3.5
Thời gian hoạt động 8

Bộ bài tốt nhất

More Poison decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương lên thành
6 456 144
7 496 152
8 544 168
Tiêu chuẩn giải đấu 9 600 184
10 664 200
11 728 224
12 800 240
13 880 264
14 (Bởi Mirror) 960 288

Poison gây sát thương mỗi 1 giây, với thời gian là 8 giây, nghĩa là sát thương 8 "lần" (hoặc "l" cho ngắn).

Lần: Máu 1 2 3 4 5 6 7 8
23 46 69 92 115 138 161 184
Skeletons
67
1
Skeleton Army
67
1
Bats
67
1
Guards
199
90
124
90
49
90
-
90
-
15
5
Spear Goblins
110
35
2
Goblins
167
92
17
3
Fire Spirit
190
115
40
3
Minion Horde
190
115
40
3
Minion
190
115
40
3
Electro Spirit
190
115
40
3
Ice Spirit
190
115
40
3
Heal Spirit
191
116
41
3
Dart Goblin
216
141
66
3
Princess
216
141
66
3
Archers
252
177
102
27
4
Firecracker
252
177
102
27
4
Wall Breakers
275
200
125
50
4
Bomber
398
323
248
173
98
23
6
Tombstone
440
365
290
215
140
65
6
Royal Recruits
199
440
124
440
49
440
-
440
-
365
-
290
-
215
-
140
-
65
Zappies
440
365
290
215
140
65
6
Skeleton Dragons
440
365
290
215
140
65
6
Skeleton Barrel
440
365
290
215
140
65
6
Magic Archer
440
365
290
215
140
65
6
Flying Machine
510
435
360
285
210
135
60
7
Barbarians
555
480
405
330
255
180
105
30
8
Mother Witch
560
485
410
335
260
185
110
35
8
Ice Wizard
590
515
440
365
290
215
140
65
8
Electro Wizard
590
515
440
365
290
215
140
65
8
Three Musketeers
598
523
448
373
298
223
148
73
8
Wizard
598
523
448
373
298
223
148
73
8
Musketeer
598
523
448
373
298
223
148
73
8
Mega Minion
695
620
545
470
395
320
245
170
95
Royal Hogs
695
620
545
470
395
320
245
170
95
Hunter
696
621
546
471
396
321
246
171
96
Witch
696
621
546
471
396
321
246
171
96
Cannon Cart
742
667
592
517
442
367
292
217
142
Cannon
742
667
592
517
442
367
292
217
142
Bandit
750
675
600
525
450
375
300
225
150
Night Witch
750
675
600
525
450
375
300
225
150

Khu vực chuyên gia

Poison can counter these cards 101/103

Cards that are countered by Poison fully or partially. Cards that Poison can stop or help mitigate the damage. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Poison can counter these attacking cards 47/103

Spear Goblins
Goblins
Minion
Archers
Barbarians
Minion Horde
Musketeer
Furnace
Clone
Skeleton Army
Princess
Graveyard
Goblin Gang
Night Witch
Bats
Flying Machine
Skeleton Barrel
Zappies
Magic Archer
Rascals
Firecracker
Skeleton Dragons
Mother Witch
Ice Spirit
Fire Spirit
Bomber
Mega Minion
Wizard
Goblin Hut
Barbarian Hut
Three Musketeers
Guards
Baby Dragon
Witch
Balloon
X-Bow
Inferno Dragon
Sparky
Lava Hound
Electro Wizard
Dart Goblin
Hunter
Royal Hogs
Electro Dragon
Goblin Cage
Elixir Golem
Goblin Drill

Poison can counter these defending cards 54/103

Skeletons
Spear Goblins
Goblins
Cannon
Minion
Bomber
Archers
Barbarians
Minion Horde
Tombstone
Mega Minion
Musketeer
Furnace
Wizard
Guards
Skeleton Army
Princess
Electro Wizard
Dart Goblin
Goblin Gang
Night Witch
Bats
Flying Machine
Zappies
Magic Archer
Firecracker
Skeleton Dragons
Mother Witch
Fire Spirit
Tesla
Mortar
Elite Barbarians
Mini P.E.K.K.A
Bomb Tower
Inferno Tower
Goblin Hut
Barbarian Hut
Three Musketeers
Dark Prince
Baby Dragon
Witch
X-Bow
Ice Wizard
Inferno Dragon
Sparky
Cannon Cart
Skeleton Barrel
Hunter
Rascals
Royal Recruits
Electro Dragon
Goblin Cage
Fisherman
Goblin Drill

Poison hiệp lực 62/103

Cards that work well with Poison. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Poison attack synergies 36/103

Royal Giant
Giant
P.E.K.K.A
Golem
Miner
Graveyard
Battle Ram
Lava Hound
Elixir Golem
Mega Minion
Mirror
Freeze
Zap
Knight
Hog Rider
Tornado
Dark Prince
Baby Dragon
Bowler
Prince
Balloon
Giant Skeleton
The Log
Cannon Cart
Mega Knight
Royal Ghost
Giant Snowball
Royal Hogs
Electro Dragon
Ram Rider
Battle Healer
Night Witch
Skeleton Barrel
Goblin Giant
Mother Witch
Goblin Drill

Poison defense synergies 26/103

Inferno Tower
Mirror
Ice Spirit
Skeletons
Spear Goblins
Goblins
Zap
Cannon
Knight
Tesla
Mortar
Ice Golem
Tombstone
Tornado
Guards
Dark Prince
The Log
Ice Wizard
Electro Wizard
Mega Knight
Barbarian Barrel
Giant Snowball
Goblin Cage
Battle Healer
Sparky
Mother Witch

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!