Dart Goblin Dart Goblin
Rare · Đấu trường 9 ĐT9

Máu 216
Sát thương 100
Tốc độ tấn công 0.7
Phạm vi 6.5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Dart Goblin

More Dart Goblin decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 123 57
4 135 62
5 148 68
6 163 75
7 179 83
8 196 91
Tiêu chuẩn giải đấu 9 216 100
10 237 110
11 260 120
12 286 132
13 314 145
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 345 160
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Barbarian Barrel 200 1
The Log 240 1
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Dart Goblin

Mối đe dọa Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Chết bởi The Log Yếu khi cấp thấp Arrows Bait Log Bait Fireball Bait

Khắc chế Dart Goblin   36/97

Thẻ khắc chế Dart Goblin hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Dart Goblin hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows Barbarian Barrel Poison The Log Skeletons Goblins Spear Goblins Zap Fire Spirits Archers Knight Goblin Gang Tesla Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Valkyrie Wizard Skeleton Army Tornado Baby Dragon Witch Bowler Executioner X-Bow Miner Princess Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Dart Goblin khắc chế những thẻ này   43/97

Những thẻ Dart Goblin có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit Fire Spirits Cannon Furnace Bomb Tower Inferno Tower Princess Graveyard Skeletons Goblins Spear Goblins Bats Archers Minion Bomber Skeleton Barrel Firecracker Mortar Tesla Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Battle Ram Flying Machine Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Barrel Guards Baby Dragon Witch Balloon Electro Dragon Executioner Miner Ice Wizard Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider Lava Hound

Dart Goblin hiệp lực   26/97

Thẻ chơi tốt với Dart Goblin. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Goblin Gang Ice Golem Hog Rider Miner Princess Ice Spirit Zap Knight Skeleton Barrel Royal Giant Mega Minion Valkyrie Giant Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Barrel Bowler Executioner Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Bandit Graveyard Lava Hound Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord