Princess Princess
Huyền thoại · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 216
Sát thương 140
Tốc độ tấn công 3
Phạm vi 9
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Princess

More Princess decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 216 140
10 237 154
11 261 169
12 287 186
13 315 204
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 345 224
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Barbarian Barrel 200 1
The Log 240 1
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Princess

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Chết bởi The Log Mạnh khi cấp cao Cấp độc lập Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Snowball Bait

Khắc chế Princess   51/97

Thẻ khắc chế Princess hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Princess hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows Mortar Mega Minion Dart Goblin Fireball Barbarian Barrel The Log Miner Princess Bandit Magic Archer Electro Wizard Skeletons Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Giant Snowball Archers Knight Minion Bomber Cannon Goblin Gang Firecracker Tesla Heal Ice Golem Tombstone Earthquake Musketeer Valkyrie Flying Machine Wizard Goblin Barrel Tornado Guards Baby Dragon Hunter Poison Bowler Electro Dragon Executioner Lightning X-Bow Ice Wizard Royal Ghost Night Witch Lumberjack Ram Rider Mega Knight

Princess khắc chế những thẻ này   49/97

Những thẻ Princess có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Goblin Gang Barbarians Minion Horde Furnace Bomb Tower Goblin Hut Skeleton Army Clone Witch Princess Goblins Knight Minion Bomber Cannon Skeleton Barrel Firecracker Rascals Heal Tombstone Mega Minion Dart Goblin Musketeer Valkyrie Flying Machine Zappies Inferno Tower Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Three Musketeers Goblin Barrel Guards Baby Dragon Hunter Balloon Executioner Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Graveyard Sparky Lava Hound

Princess hiệp lực   27/97

Thẻ chơi tốt với Princess. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Goblin Gang Dart Goblin Inferno Tower Tornado P.E.K.K.A Ice Spirit Spear Goblins Fire Spirits Knight Cannon Mortar Ice Golem Fireball Hog Rider Bomb Tower Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Barrel Clone Prince Bowler Cannon Cart The Log Ice Wizard Bandit Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord