Princess Princess
Huyền thoại · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 216
Sát thương 140
Tốc độ tấn công 3
Phạm vi 9
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Princess

More Princess decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 216 140
10 237 154
11 261 169
12 287 186
13 315 204
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 345 224
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Barbarian Barrel 200 1
The Log 240 1
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Princess

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Zap Bait

Khắc chế Princess   53/102

Thẻ khắc chế Princess hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Princess hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows Royal Delivery Mortar Mega Minion Dart Goblin Fireball Barbarian Barrel The Log Miner Princess Bandit Magic Archer Electro Wizard Skeletons Goblins Spear Goblins Bomber Bats Fire Spirits Giant Snowball Archers Knight Minion Cannon Goblin Gang Firecracker Tesla Skeleton Dragons Ice Golem Tombstone Earthquake Musketeer Valkyrie Flying Machine Bomb Tower Wizard Goblin Barrel Tornado Guards Baby Dragon Hunter Poison Bowler Electro Dragon Executioner Lightning X-Bow Ice Wizard Royal Ghost Night Witch Lumberjack Ram Rider Mega Knight

Princess khắc chế những thẻ này   50/102

Những thẻ Princess có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Goblin Gang Barbarians Minion Horde Furnace Goblin Hut Skeleton Army Clone Witch Princess Goblins Bomber Knight Minion Cannon Skeleton Barrel Firecracker Rascals Heal Spirit Tombstone Mega Minion Dart Goblin Musketeer Valkyrie Flying Machine Bomb Tower Zappies Inferno Tower Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Three Musketeers Goblin Barrel Guards Baby Dragon Hunter Balloon Executioner Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Mother Witch Electro Wizard Graveyard Sparky Lava Hound

Princess hiệp lực   29/102

Thẻ chơi tốt với Princess. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Goblin Gang Dart Goblin Inferno Tower Tornado P.E.K.K.A Ice Spirit Electro Spirit Spear Goblins Fire Spirits Knight Cannon Mortar Ice Golem Fireball Hog Rider Bomb Tower Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Barrel Clone Prince Bowler Cannon Cart The Log Ice Wizard Bandit Mother Witch Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord