Royal Hogs Royal Hogs
Rare · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 695
Sát thương 59
Tốc độ tấn công 1.2
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 4

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Hogs

More Royal Hogs decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 395 34 ×4
4 434 37 ×4
5 477 41 ×4
6 525 45 ×4
7 576 49 ×4
8 632 54 ×4
Tiêu chuẩn giải đấu 9 695 59 ×4
10 762 65 ×4
11 837 72 ×4
12 920 79 ×4
13 1011 87 ×4
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1109 95 ×4
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731 -1
Fireball The Log 812 -1
Poison Zap 759 -1
Poison The Log 840 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Hogs

Lính trên bộ Đám quân Đuổi theo công trình Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Royal Hogs   45/102

Thẻ khắc chế Royal Hogs hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Royal Hogs hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber Fire Spirits Fireball Valkyrie Bomb Tower Wizard Bowler Executioner Mega Knight Ice Spirit Giant Snowball Cannon Goblin Gang Royal Delivery Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Furnace Zappies Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Three Musketeers Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Guards Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Cannon Cart Electro Dragon P.E.K.K.A The Log Princess Royal Ghost Night Witch Electro Wizard

Royal Hogs khắc chế những thẻ này   5/102

Những thẻ Royal Hogs có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Furnace Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut

Royal Hogs hiệp lực   16/102

Thẻ chơi tốt với Royal Hogs. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Giant Snowball Heal Spirit Zap Knight Skeleton Dragons Royal Recruits Ice Golem Fireball Hog Rider Zappies Giant Three Musketeers Goblin Barrel Clone The Log Miner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord