Baby Dragon Baby Dragon
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1024
Sát thương 133
Tốc độ tấn công 1.5
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Baby Dragon

More Baby Dragon decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 770 100
7 847 110
8 931 121
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1024 133
10 1124 146
11 1232 160
12 1355 176
13 1486 193
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1632 212
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball Zap 731
Poison Zap 759
Lightning Zap 1036 -4
Lightning Arrows 1180 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Baby Dragon

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Không quân Lính tấn công tầm xa Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Lightning Bait

Khắc chế Baby Dragon   28/97

Thẻ khắc chế Baby Dragon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Baby Dragon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tesla Mega Minion Musketeer Baby Dragon Ice Spirit Archers Minion Goblin Gang Firecracker Minion Horde Rascals Ice Golem Dart Goblin Flying Machine Inferno Tower Wizard Tornado Hunter Poison Witch Electro Dragon Executioner Lightning Princess Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard

Baby Dragon khắc chế những thẻ này   50/97

Những thẻ Baby Dragon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Spear Goblins Bats Minion Bomber Barbarians Minion Horde Bomb Tower Guards Baby Dragon Ice Spirit Goblins Fire Spirits Archers Knight Cannon Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Mortar Rascals Royal Recruits Heal Tombstone Mega Minion Dart Goblin Musketeer Valkyrie Furnace Flying Machine Zappies Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Wall Breakers Skeleton Army Goblin Barrel Clone Witch Bowler Electro Dragon Princess Fisherman Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Graveyard Sparky Lava Hound

Baby Dragon hiệp lực   26/97

Thẻ chơi tốt với Baby Dragon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

P.E.K.K.A Lava Hound Skeletons Goblins Spear Goblins Knight Minion Heal Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Flying Machine Battle Healer Tornado Clone Prince Witch Balloon Electro Dragon Golem Miner Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord