Baby Dragon Baby Dragon
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 957
Sát thương 133
Tốc độ tấn công 1.5
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Baby Dragon

More Baby Dragon decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 720 100
7 792 110
8 871 121
Tiêu chuẩn giải đấu 9 957 133
10 1051 146
11 1152 160
12 1267 176
13 1389 193
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1526 212
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball Zap 731
Poison Zap 759
Lightning Zap 1036 -4
Lightning Arrows 1180 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Baby Dragon

Không quân Anti-air troop Quân chắn nhỏ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Fireball Bait Lightning Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait

Khắc chế Baby Dragon   29/102

Thẻ khắc chế Baby Dragon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Baby Dragon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tesla Mega Minion Musketeer Baby Dragon Ice Spirit Archers Knight Minion Goblin Gang Firecracker Minion Horde Rascals Ice Golem Dart Goblin Flying Machine Inferno Tower Wizard Tornado Hunter Poison Witch Electro Dragon Executioner Lightning Princess Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard

Baby Dragon khắc chế những thẻ này   51/102

Những thẻ Baby Dragon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Spear Goblins Bomber Bats Minion Barbarians Minion Horde Guards Baby Dragon Mother Witch Ice Spirit Goblins Fire Spirits Archers Knight Cannon Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Mortar Skeleton Dragons Rascals Royal Recruits Tombstone Mega Minion Dart Goblin Musketeer Valkyrie Furnace Flying Machine Bomb Tower Zappies Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Wall Breakers Skeleton Army Goblin Barrel Clone Witch Bowler Electro Dragon Princess Fisherman Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Graveyard Sparky Lava Hound

Baby Dragon hiệp lực   28/102

Thẻ chơi tốt với Baby Dragon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

P.E.K.K.A Lava Hound Skeletons Goblins Spear Goblins Knight Minion Skeleton Dragons Heal Spirit Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Flying Machine Bomb Tower Battle Healer Tornado Clone Prince Witch Balloon Electro Dragon Golem Miner Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord