Giant Skeleton Giant Skeleton
Epic · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 2793
Sát thương 172
Sát thương khi chết 957
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Giant Skeleton

More Giant Skeleton decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Sát thương khi chết
6 2100 130 720
7 2310 143 792
8 2541 157 871
Tiêu chuẩn giải đấu 9 2793 172 957
10 3066 189 1051
11 3360 208 1152
12 3696 228 1267
13 4053 250 1389
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 4452 275 1526
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Giant Skeleton

Lính trên bộ Quân chắn lớn Melee: Short Barbarian Barrel Bait Log Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait

Khắc chế Giant Skeleton   39/99

Thẻ khắc chế Giant Skeleton hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Giant Skeleton hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Mini P.E.K.K.A Skeleton Army P.E.K.K.A Skeletons Archers Knight Goblin Gang Tesla Rascals Royal Recruits Mega Minion Valkyrie Bomb Tower Zappies Battle Healer Goblin Cage Inferno Tower Tornado Guards Hunter Dark Prince Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner Giant Skeleton Ice Wizard Bandit Royal Ghost Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Giant Skeleton khắc chế những thẻ này   27/99

Những thẻ Giant Skeleton có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Goblin Gang Mortar Barbarians Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Musketeer Battle Ram Zappies Inferno Tower Wizard Three Musketeers Barbarian Barrel Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Bandit Royal Ghost Magic Archer Sparky Mega Knight

Giant Skeleton hiệp lực   22/99

Thẻ chơi tốt với Giant Skeleton. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Tornado Clone Electro Dragon Goblins Bats Archers Minion Cannon Skeleton Dragons Tesla Dart Goblin Valkyrie Inferno Tower Wizard Wall Breakers Barbarian Barrel Rage Freeze Executioner Fisherman Royal Ghost Magic Archer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord