Lumberjack Lumberjack
Huyền thoại · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 1060
Sát thương 200
Tốc độ tấn công 0.8
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Lumberjack

More Lumberjack decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1060 200
10 1166 220
11 1282 242
12 1409 266
13 1547 292
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1696 320
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036
Lightning The Log 1117 -4
Lightning Arrows 1180 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Lumberjack

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Short Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait

Khắc chế Lumberjack   42/102

Thẻ khắc chế Lumberjack hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Lumberjack hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Royal Recruits Tombstone Valkyrie Skeleton Army Guards Bowler P.E.K.K.A Ice Spirit Bomber Fire Spirits Archers Minion Cannon Goblin Gang Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Elite Barbarians Ice Golem Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Bomb Tower Goblin Cage Inferno Tower Wizard Tornado Dark Prince Prince Witch Cannon Cart Executioner Lightning Ice Wizard Bandit Night Witch Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Lumberjack khắc chế những thẻ này   41/102

Những thẻ Lumberjack có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Battle Ram Miner Graveyard Goblins Spear Goblins Archers Goblin Gang Mortar Rascals Royal Giant Ice Golem Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Healer Giant Wizard Wall Breakers Barbarian Barrel Goblin Barrel Guards Dark Prince Witch Executioner Goblin Giant Golem Electro Giant Princess Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Sparky Mega Knight

Lumberjack hiệp lực   20/102

Thẻ chơi tốt với Lumberjack. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Balloon Ice Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Minion Minion Horde Elite Barbarians Ice Golem Hog Rider Battle Healer Giant Rage Clone Baby Dragon Golem Miner Bandit Fisherman Ram Rider

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord