Earthquake Earthquake
Rare · Đấu trường 9 ĐT9

Sát thương 183
Sát thương lên thành 183
Building damage 732
Phạm vi thần chú 3.5
Thời gian hoạt động 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Earthquake

More Earthquake decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương / Sát thương lên thành Sát thương lên thành Building damage
3 105 420
4 114 456
5 126 504
6 138 552
7 153 612
8 168 672
Tiêu chuẩn giải đấu 9 183 732
10 201 804
11 222 888
12 243 972
13 267 1068
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 294 1176

Earthquake does damage every 1 second, with duration of 3s, this means 3 damage "ticks" (or "t" for short).

Lần: Máu 1 2 3
61 122 183
Skeletons
67
6
2
Skeleton Army
67
6
2
Guards
199
90
138
90
77
90
16
90
Fire Spirits
91
30
2
Spear Goblins
110
49
2
Goblins
167
106
45
3
Ice Spirit
190
129
68
7
Dart Goblin
216
155
94
33
Princess
216
155
94
33
Firecracker
252
191
130
69
Archers
252
191
130
69
Wall Breakers
275
214
153
92

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Earthquake

Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Tấn công lan trên bộ

Earthquake khắc chế những thẻ này   21/97

Những thẻ Earthquake có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Mortar Tombstone Furnace Elixir Collector Skeleton Army X-Bow Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Goblin Gang Tesla Bomb Tower Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Wall Breakers Goblin Barrel Princess

Earthquake hiệp lực   14/97

Thẻ chơi tốt với Earthquake. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Miner Zap Giant Snowball Royal Giant Fireball Hog Rider Giant Barbarian Barrel Poison Goblin Giant Golem Ram Rider Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord