Earthquake Earthquake
Rare · Đấu trường 9 ĐT9

Sát thương 204
Sát thương lên thành 204
Building damage 612
Phạm vi thần chú 3.5
Thời gian hoạt động 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Earthquake

More Earthquake decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương / Sát thương lên thành Sát thương lên thành Building damage
3 117 351
4 126 378
5 141 423
6 153 459
7 168 504
8 186 558
Tiêu chuẩn giải đấu 9 204 612
10 225 675
11 246 738
12 270 810
13 297 891
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 327 981

Earthquake does damage every 1 second, with duration of 3s, this means 3 damage "ticks" (or "t" for short).

Lần: Máu 1 2 3
68 136 204
Skeletons
67
1
Skeleton Army
67
1
Guards
199
90
131
90
63
90
-
90
Fire Spirits
91
23
2
Spear Goblins
110
42
2
Goblins
167
99
31
3
Ice Spirit
190
122
54
3
Heal Spirit
191
123
55
3
Princess
216
148
80
12
Dart Goblin
216
148
80
12
Archers
252
184
116
48
Firecracker
252
184
116
48
Wall Breakers
275
207
139
71

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Earthquake

Đối phó với máy hút tiên dược
Tấn công lan trên bộ Thần chú gây sát thương thấp Thần chú sát thương trung bình Thần chú

Earthquake khắc chế những thẻ này   21/99

Những thẻ Earthquake có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Mortar Tombstone Furnace Bomb Tower Elixir Collector Skeleton Army X-Bow Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Goblin Gang Tesla Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Wall Breakers Goblin Barrel Princess

Earthquake hiệp lực   14/99

Thẻ chơi tốt với Earthquake. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Miner Zap Giant Snowball Royal Giant Fireball Hog Rider Giant Barbarian Barrel Poison Goblin Giant Golem Ram Rider Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord