Earthquake Earthquake
Rare · Đấu trường 9 ĐT9

Sát thương 177
Sát thương lên thành 177
Building damage 618
Phạm vi thần chú 3.5
Thời gian hoạt động 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Earthquake

More Earthquake decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương / Sát thương lên thành Sát thương lên thành Building damage
3 102 357
4 111 390
5 123 432
6 135 474
7 147 516
8 162 567
Tiêu chuẩn giải đấu 9 177 618
10 195 681
11 216 756
12 237 828
13 261 912
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 285 996

Earthquake does damage every 1 second, with duration of 3s, this means 3 damage "ticks" (or "t" for short).

Lần: Máu 1 2 3
59 118 177
Skeletons
67
8
2
Skeleton Army
67
8
2
Guards
199
90
140
90
81
90
22
90
Fire Spirits
91
32
2
Spear Goblins
110
51
2
Goblins
167
108
49
3
Electro Spirit
190
131
72
13
Ice Spirit
190
131
72
13
Heal Spirit
191
132
73
14
Princess
216
157
98
39
Dart Goblin
216
157
98
39
Firecracker
252
193
134
75
Archers
252
193
134
75
Wall Breakers
275
216
157
98

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Earthquake

Tấn công lan trên bộ Thần chú gây sát thương thấp Thần chú sát thương trung bình Thần chú

Earthquake khắc chế những thẻ này   21/102

Những thẻ Earthquake có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Mortar Tombstone Furnace Bomb Tower Elixir Collector Skeleton Army X-Bow Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Goblin Gang Tesla Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Wall Breakers Goblin Barrel Princess

Earthquake hiệp lực   14/102

Thẻ chơi tốt với Earthquake. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Miner Zap Giant Snowball Royal Giant Fireball Hog Rider Giant Barbarian Barrel Poison Goblin Giant Golem Ram Rider Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord