Elite Barbarians Elite Barbarians
Common · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 970
Sát thương 301
Tốc độ tấn công 1.7
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Elite Barbarians

More Elite Barbarians decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 458 142 ×2
2 503 156 ×2
3 554 171 ×2
4 609 188 ×2
5 668 207 ×2
6 732 227 ×2
7 806 249 ×2
8 883 274 ×2
Tiêu chuẩn giải đấu 9 970 301 ×2
10 1067 330 ×2
11 1172 363 ×2
12 1286 399 ×2
13 1415 438 ×2
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1552 481 ×2
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 0
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036 -2
Lightning The Log 1117 -2
Lightning Arrows 1180 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Elite Barbarians

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Medium Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait

Khắc chế Elite Barbarians   44/99

Thẻ khắc chế Elite Barbarians hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Elite Barbarians hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Tombstone Mini P.E.K.K.A Valkyrie Rocket Skeleton Army Tornado Guards Bowler Lightning P.E.K.K.A Mega Knight Skeletons Ice Spirit Fire Spirits Knight Minion Bomber Cannon Goblin Gang Tesla Minion Horde Rascals Mega Minion Musketeer Battle Ram Furnace Bomb Tower Inferno Tower Wizard Dark Prince Freeze Prince Witch Executioner Giant Skeleton Golem The Log Ice Wizard Electro Wizard Sparky

Elite Barbarians khắc chế những thẻ này   41/99

Những thẻ Elite Barbarians có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Royal Giant Elite Barbarians Hog Rider Giant Wizard Prince Bowler Giant Skeleton Golem Bandit Sparky Knight Cannon Tesla Barbarians Rascals Ice Golem Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Battle Ram Furnace Bomb Tower Inferno Tower Royal Hogs Three Musketeers Wall Breakers Witch Cannon Cart Executioner X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Fisherman Royal Ghost Night Witch Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Elite Barbarians hiệp lực   21/99

Thẻ chơi tốt với Elite Barbarians. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Ice Spirit Zap Fire Spirits Ice Golem Bats Arrows Knight Royal Giant Fireball Hog Rider Valkyrie Giant Rage Tornado Clone Poison Freeze Golem The Log Lumberjack Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord