Elite Barbarians Elite Barbarians
Common · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 1110
Sát thương 318
Tốc độ tấn công 1.4
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Elite Barbarians

More Elite Barbarians decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 524 150 ×2
2 576 165 ×2
3 634 181 ×2
4 696 199 ×2
5 765 219 ×2
6 838 240 ×2
7 922 264 ×2
8 1011 289 ×2
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1110 318
10 1220 349 ×2
11 1341 384 ×2
12 1472 421 ×2
13 1619 463 ×2
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1776 508 ×2
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 0
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036
Lightning The Log 1117 -2
Lightning Arrows 1180 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Elite Barbarians

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Medium Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait

Khắc chế Elite Barbarians   44/102

Thẻ khắc chế Elite Barbarians hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Elite Barbarians hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Tombstone Mini P.E.K.K.A Valkyrie Rocket Skeleton Army Tornado Guards Bowler Lightning P.E.K.K.A Mega Knight Skeletons Ice Spirit Bomber Fire Spirits Knight Minion Cannon Goblin Gang Tesla Minion Horde Rascals Mega Minion Musketeer Battle Ram Furnace Bomb Tower Inferno Tower Wizard Dark Prince Freeze Prince Witch Executioner Giant Skeleton Golem The Log Ice Wizard Electro Wizard Sparky

Elite Barbarians khắc chế những thẻ này   43/102

Những thẻ Elite Barbarians có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Royal Giant Elite Barbarians Hog Rider Giant Wizard Prince Bowler Giant Skeleton Golem Bandit Sparky Knight Cannon Tesla Barbarians Rascals Ice Golem Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Battle Ram Furnace Bomb Tower Inferno Tower Royal Hogs Three Musketeers Wall Breakers Witch Cannon Cart Executioner X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Electro Giant Fisherman Royal Ghost Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Elite Barbarians hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Elite Barbarians. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Ice Spirit Zap Fire Spirits Ice Golem Bats Arrows Knight Royal Giant Fireball Hog Rider Valkyrie Giant Rage Tornado Clone Poison Freeze Golem The Log Lumberjack Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord