Rage Rage
Epic · Đấu trường 10 ĐT10

Phạm vi thần chú 5
Thời gian hoạt động 7.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Rage

More Rage decks

Số liệu thẻ

Cấp Thời gian Thịnh nộ
6 6s
7 6.5s
8 7s
Tiêu chuẩn giải đấu 9 7.5s
10 8s
11 8.5s
12 9s
13 9.5s
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 10s

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Rage

Thần chú

Rage khắc chế những thẻ này   1/99

Những thẻ Rage có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Wizard

Rage hiệp lực   14/99

Thẻ chơi tốt với Rage. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Hog Rider Giant Balloon Bats Minion Horde Elite Barbarians Barbarian Hut Three Musketeers Witch Giant Skeleton X-Bow P.E.K.K.A Lumberjack Ram Rider

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord