Mega Knight Mega Knight
Huyền thoại · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 3300
Sát thương 222
Tốc độ tấn công 1.7
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mega Knight

More Mega Knight decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 3300 222
10 3630 244
11 3993 268
12 4389 295
13 4818 324
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 5280 355
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mega Knight

Lính trên bộ Quân chắn lớn Melee: Medium Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại

Khắc chế Mega Knight   38/102

Thẻ khắc chế Mega Knight hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Mega Knight hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bowler Cannon Cart P.E.K.K.A Bats Knight Minion Cannon Goblin Gang Mortar Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Bomb Tower Inferno Tower Wizard Barbarian Hut Guards Hunter Dark Prince Prince Witch Giant Skeleton Golem Bandit Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Sparky Mega Knight

Mega Knight khắc chế những thẻ này   55/102

Những thẻ Mega Knight có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Spear Goblins Bomber Archers Goblin Gang Barbarians Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Battle Ram Zappies Royal Hogs Wall Breakers Skeleton Army Goblin Barrel Cannon Cart Mother Witch Ice Spirit Knight Mortar Ice Golem Dart Goblin Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Wizard Three Musketeers Barbarian Barrel Guards Hunter Dark Prince Prince Witch Bowler Executioner Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Miner Princess Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Sparky Mega Knight

Mega Knight hiệp lực   33/102

Thẻ chơi tốt với Mega Knight. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Ice Spirit Zap Bats Giant Snowball Arrows Minion Skeleton Barrel Firecracker Mega Minion Dart Goblin Earthquake Fireball Hog Rider Flying Machine Wall Breakers Barbarian Barrel Goblin Barrel Tornado Baby Dragon Witch Executioner P.E.K.K.A The Log Miner Princess Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Mother Witch Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord