Elixir Golem Elixir Golem
Rare · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 1196
Sát thương 211
Tốc độ tấn công 1.3
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Elixir Golem

More Elixir Golem decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 680 120
4 748 132
5 822 145
6 904 159
7 992 175
8 1088 192
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1196 211
10 1312 231
11 1441 254
12 1584 279
13 1740 307
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1910 337
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036
Lightning The Log 1117
Lightning Arrows 1180

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Elixir Golem

Lính trên bộ Quân chắn lớn Đám quân Melee: Short Đuổi theo công trình Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait

Khắc chế Elixir Golem   28/102

Thẻ khắc chế Elixir Golem hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Elixir Golem hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomb Tower Bomber Knight Goblin Gang Tesla Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Royal Recruits Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Zappies Wizard Skeleton Army Hunter Dark Prince Prince Witch Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner P.E.K.K.A Night Witch Lumberjack Sparky Mega Knight

Elixir Golem khắc chế những thẻ này   0/102

Những thẻ Elixir Golem có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elixir Golem hiệp lực   9/102

Thẻ chơi tốt với Elixir Golem. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Heal Spirit Battle Healer Three Musketeers Goblin Barrel Witch Executioner Night Witch Mother Witch Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord