Bomber Bomber
Common · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 398
Sát thương 271
Tốc độ tấn công 1.8
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bomber

More Bomber decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 188 128
2 206 140
3 227 154
4 250 170
5 274 186
6 300 204
7 330 225
8 362 247
Tiêu chuẩn giải đấu 9 398 271
10 438 298
11 481 327
12 528 359
13 580 395
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 637 433
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 -2
Poison 600 -2
Lightning 877 -4
Rocket 1232 -4
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399 -2
The Log Zap 543 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bomber

Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên bộ Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Bomber   31/102

Thẻ khắc chế Bomber hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bomber hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Mega Minion Fireball Bomb Tower Baby Dragon Bowler Executioner Bandit Mega Knight Bomber Bats Giant Snowball Knight Firecracker Mortar Tesla Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Barbarian Barrel Tornado Poison Prince Cannon Cart Electro Dragon X-Bow The Log Princess Royal Ghost Night Witch Electro Wizard

Bomber khắc chế những thẻ này   32/102

Những thẻ Bomber có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Barbarians Rascals Royal Hogs Skeleton Army Guards Goblins Spear Goblins Bomber Fire Spirits Archers Knight Mortar Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Barbarian Hut Wall Breakers Goblin Barrel Witch Miner Princess Ice Wizard Night Witch Lumberjack

Bomber hiệp lực   12/102

Thẻ chơi tốt với Bomber. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Bowler Skeletons Knight Royal Giant Ice Golem Hog Rider Valkyrie Giant Barbarian Hut Tornado Ice Wizard Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord