Ice Wizard Ice Wizard
Huyền thoại · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 590
Sát thương 75
Tốc độ tấn công 1.7
Phạm vi 5.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Ice Wizard

More Ice Wizard decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 590 75
10 649 82
11 713 90
12 784 99
13 861 109
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 944 120
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731 -3
Fireball The Log 812 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Ice Wizard

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Ice Wizard   36/102

Thẻ khắc chế Ice Wizard hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Ice Wizard hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Lightning Ice Spirit Bomber Fire Spirits Archers Knight Cannon Goblin Gang Firecracker Mortar Tesla Mega Minion Dart Goblin Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Bomb Tower Barbarian Barrel Rage Hunter Poison Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner X-Bow The Log Princess Ice Wizard Bandit Royal Ghost Night Witch Electro Wizard Mega Knight

Ice Wizard khắc chế những thẻ này   58/102

Những thẻ Ice Wizard có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Bats Knight Skeleton Barrel Barbarians Goblin Hut Skeleton Army Night Witch Graveyard Goblins Spear Goblins Fire Spirits Archers Minion Goblin Gang Mortar Skeleton Dragons Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Zappies Giant Inferno Tower Wizard Barbarian Hut Wall Breakers Rage Guards Clone Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Balloon Bowler Electro Dragon Executioner Giant Skeleton P.E.K.K.A Miner Princess Ice Wizard Bandit Royal Ghost Inferno Dragon Lumberjack Mother Witch Ram Rider Sparky Lava Hound

Ice Wizard hiệp lực   24/102

Thẻ chơi tốt với Ice Wizard. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Cannon Royal Giant Bomber Archers Mortar Musketeer Bomb Tower Battle Healer Inferno Tower Barbarian Hut Barbarian Barrel Tornado Prince Bowler Executioner X-Bow P.E.K.K.A Miner Princess Bandit Mother Witch Graveyard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord