Spear Goblins Spear Goblins
Common · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 110
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1.7
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Spear Goblins

More Spear Goblins decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 52 32 ×3
2 57 35 ×3
3 62 38 ×3
4 69 42 ×3
5 75 46 ×3
6 83 51 ×3
7 91 56 ×3
8 100 61 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 110 67
10 121 74 ×3
11 133 81 ×3
12 146 89 ×3
13 160 98 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 176 108 ×3
Not killed by
Freeze Tornado
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Giant Snowball 159 0
Zap 159 0
Earthquake 177 -1
Barbarian Barrel 200 0
The Log 240 0
Arrows 303 -1
Fireball 572 -2
Poison 600 -2
Lightning 877 -4
Rocket 1232 -4
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Spear Goblins

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Khắc chế Spear Goblins   51/102

Thẻ khắc chế Spear Goblins hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Spear Goblins hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zap Fire Spirits Giant Snowball Arrows Royal Delivery Ice Golem Bomb Tower Wizard Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Bowler Executioner The Log Princess Electro Wizard Mega Knight Goblins Spear Goblins Bomber Archers Knight Cannon Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Mortar Tesla Rascals Mega Minion Dart Goblin Earthquake Musketeer Valkyrie Flying Machine Zappies Guards Hunter Poison Dark Prince Witch Electro Dragon X-Bow Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Mother Witch Ram Rider

Spear Goblins khắc chế những thẻ này   28/102

Những thẻ Spear Goblins có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Knight Minion Skeleton Barrel Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Flying Machine Inferno Tower Skeleton Army Guards Prince Balloon Miner Princess Bandit Royal Ghost Inferno Dragon Electro Wizard Graveyard Sparky Lava Hound

Spear Goblins hiệp lực   14/102

Thẻ chơi tốt với Spear Goblins. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Hog Rider Miner Ice Spirit Cannon Ice Golem Furnace Bomb Tower Barbarian Barrel Goblin Barrel Tornado Baby Dragon Princess Lumberjack

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord