Wall Breakers Wall Breakers
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 275
Sát thương 325
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Wall Breakers

More Wall Breakers decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 207 245 ×2
7 227 269 ×2
8 250 296 ×2
Tiêu chuẩn giải đấu 9 275 325
10 302 357 ×2
11 331 392 ×2
12 364 431 ×2
13 399 472 ×2
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 438 519 ×2
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Arrows 303 -1
Fireball 572 -2
Poison 600 -2
Lightning 877 -4
Rocket 1232 -4
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Wall Breakers

Lính trên bộ Đuổi theo công trình Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Log Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Wall Breakers   49/102

Thẻ khắc chế Wall Breakers hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Wall Breakers hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows Cannon Royal Delivery Mortar Tesla Tombstone Fireball Furnace Bomb Tower Goblin Cage Goblin Hut Bowler Mega Knight Bomber Zap Fire Spirits Giant Snowball Archers Goblin Gang Minion Horde Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Earthquake Valkyrie Zappies Inferno Tower Wizard Barbarian Hut Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Guards Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon Executioner P.E.K.K.A The Log Ice Wizard Royal Ghost Lumberjack Electro Wizard Ram Rider

Wall Breakers khắc chế những thẻ này   4/102

Những thẻ Wall Breakers có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Tesla Tombstone Inferno Tower

Wall Breakers hiệp lực   9/102

Thẻ chơi tốt với Wall Breakers. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Miner Zap Heal Spirit Hog Rider Giant Balloon Giant Skeleton Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord