Freeze Freeze
Epic · Đấu trường 8 ĐT8

Sát thương 95
Sát thương lên thành 29
Phạm vi thần chú 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Freeze

More Freeze decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
6 72 22
7 79 24
8 87 27
Tiêu chuẩn giải đấu 9 95 29
10 105 32
11 115 35
12 126 38
13 138 42
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 152 46

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Freeze

Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Thần chú phòng không Thần chú gây sát thương thấp Thần chú

Freeze khắc chế những thẻ này   11/99

Những thẻ Freeze có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Freeze Bats Elite Barbarians Hog Rider Inferno Tower Rage Goblin Barrel Clone Balloon Sparky

Freeze hiệp lực   13/99

Thẻ chơi tốt với Freeze. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Hog Rider Balloon Graveyard Archers Minion Horde Elite Barbarians Mega Minion Battle Ram Skeleton Army Executioner Giant Skeleton Inferno Dragon Ram Rider

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord