Freeze Freeze
Epic · Đấu trường 8 ĐT8

Sát thương 95
Sát thương lên thành 34
Phạm vi thần chú 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Freeze

More Freeze decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
6 72 26
7 79 28
8 87 31
Tiêu chuẩn giải đấu 9 95 34
10 105 37
11 115 41
12 126 45
13 138 49
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 152 54

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Freeze

Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Nạp lại đòn tấn công Thần chú phòng không Cấp độc lập Nạp lại đòn tấn công

Khắc chế Freeze   6/97

Thẻ khắc chế Freeze hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Freeze hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tornado Freeze Ice Spirit Zap Fireball The Log

Freeze khắc chế những thẻ này   11/97

Những thẻ Freeze có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Freeze Bats Elite Barbarians Hog Rider Inferno Tower Rage Goblin Barrel Clone Balloon Sparky

Freeze hiệp lực   13/97

Thẻ chơi tốt với Freeze. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Hog Rider Balloon Graveyard Archers Minion Horde Elite Barbarians Mega Minion Battle Ram Skeleton Army Executioner Giant Skeleton Inferno Dragon Ram Rider

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord