Zappies Zappies
Rare · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 440
Sát thương 96
Tốc độ tấn công 2.1
Phạm vi 4.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Zappies

More Zappies decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 250 55 ×3
4 275 60 ×3
5 302 66 ×3
6 332 73 ×3
7 365 80 ×3
8 400 88 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 440 96
10 482 106 ×3
11 530 116 ×3
12 582 128 ×3
13 640 140 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 702 154 ×3
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 0
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Zappies

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Zap Bait

Khắc chế Zappies   36/102

Thẻ khắc chế Zappies hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Zappies hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fireball Poison Mega Knight Zap Fire Spirits Giant Snowball Arrows Goblin Gang Firecracker Barbarians Minion Horde Royal Recruits Valkyrie Bomb Tower Zappies Wizard Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Guards Baby Dragon Hunter Witch Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Giant Skeleton Lightning P.E.K.K.A The Log Princess Ice Wizard Royal Ghost Electro Wizard Sparky

Zappies khắc chế những thẻ này   28/102

Những thẻ Zappies có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Inferno Dragon Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Knight Minion Skeleton Barrel Rascals Royal Recruits Mega Minion Elixir Golem Zappies Inferno Tower Royal Hogs Wall Breakers Barbarian Barrel Dark Prince Prince Cannon Cart Giant Skeleton Goblin Giant Electro Giant Miner Mother Witch Ram Rider Sparky

Zappies hiệp lực   8/102

Thẻ chơi tốt với Zappies. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Knight Royal Recruits Heal Spirit Giant Royal Hogs Clone Golem

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord