Rascals Rascals
Common · Đấu trường 9 ĐT9

Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Rascals

More Rascals decks

Số liệu thẻ

Cấp
1
2
3
4
5
6
7
8
Tiêu chuẩn giải đấu 9
10
11
12
13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror)

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Rascals

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Melee: Short Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Rocket Bait

Khắc chế Rascals   45/97

Thẻ khắc chế Rascals hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Rascals hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber Valkyrie Barbarian Barrel Poison Bowler Electro Dragon P.E.K.K.A Royal Ghost Sparky Mega Knight Goblins Arrows Knight Goblin Gang Firecracker Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Furnace Bomb Tower Zappies Wizard Rocket Skeleton Army Guards Baby Dragon Hunter Dark Prince Prince Witch Cannon Cart Executioner Giant Skeleton Lightning The Log Princess Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard

Rascals khắc chế những thẻ này   31/97

Những thẻ Rascals có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Ghost Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Barbarians Royal Giant Elite Barbarians Hog Rider Valkyrie Battle Ram Giant Royal Hogs Wall Breakers Goblin Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Miner Bandit Night Witch Lumberjack Ram Rider Graveyard Sparky Mega Knight

Rascals hiệp lực   4/97

Thẻ chơi tốt với Rascals. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Mortar Skeleton Barrel X-Bow Miner

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord