Rascals Rascals
Common · Đấu trường 9 ĐT9

Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Rascals

More Rascals decks

Số liệu thẻ

Cấp
1
2
3
4
5
6
7
8
Tiêu chuẩn giải đấu 9
10
11
12
13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror)

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Rascals

Anti-air troop Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Short Lính tấn công tầm xa Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Rascals   46/102

Thẻ khắc chế Rascals hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Rascals hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber Valkyrie Bomb Tower Barbarian Barrel Poison Bowler Electro Dragon P.E.K.K.A Royal Ghost Sparky Mega Knight Goblins Arrows Knight Goblin Gang Firecracker Royal Delivery Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Furnace Zappies Wizard Rocket Skeleton Army Guards Baby Dragon Hunter Dark Prince Prince Witch Cannon Cart Executioner Giant Skeleton Lightning The Log Princess Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard

Rascals khắc chế những thẻ này   34/102

Những thẻ Rascals có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Ghost Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Knight Skeleton Barrel Barbarians Royal Giant Elite Barbarians Hog Rider Valkyrie Battle Ram Giant Royal Hogs Wall Breakers Goblin Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Electro Giant Miner Bandit Night Witch Lumberjack Mother Witch Ram Rider Graveyard Sparky Mega Knight

Rascals hiệp lực   5/102

Thẻ chơi tốt với Rascals. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Mortar Skeleton Barrel Heal Spirit X-Bow Miner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord