Inferno Tower Inferno Tower
Rare · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 1452
Sát thương 35
Tốc độ tấn công 0.4
Phạm vi 6

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Inferno Tower

More Inferno Tower decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 825 20
4 907 22
5 998 24
6 1097 26
7 1204 29
8 1320 32
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1452 35
10 1592 38
11 1749 42
12 1922 46
13 2112 51
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2318 56

Inferno Tower gây sát thương phức tạp hơn. Sắp ra mắt.

Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Inferno Tower

Công trình Tháp phòng thủ Lính tấn công có thể nạp lại Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Zap Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Inferno Tower   45/97

Thẻ khắc chế Inferno Tower hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Inferno Tower hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zap Minion Dart Goblin Battle Ram Skeleton Army Lightning Electro Wizard Graveyard Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Skeleton Barrel Goblin Gang Mortar Barbarians Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Mega Minion Earthquake Fireball Musketeer Furnace Zappies Goblin Hut Royal Hogs Barbarian Hut Wall Breakers Barbarian Barrel Guards Clone Freeze Witch Electro Dragon Giant Skeleton X-Bow Miner Princess Ice Wizard Ram Rider Sparky

Inferno Tower khắc chế những thẻ này   33/97

Những thẻ Inferno Tower có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Royal Giant Hog Rider Battle Ram Giant Balloon Bowler Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Ram Rider Lava Hound Knight Skeleton Barrel Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Battle Healer Wizard Royal Hogs Wall Breakers Baby Dragon Dark Prince Prince Cannon Cart Executioner Giant Skeleton X-Bow Bandit Royal Ghost Lumberjack Sparky Mega Knight

Inferno Tower hiệp lực   19/97

Thẻ chơi tốt với Inferno Tower. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Princess Skeletons Ice Spirit Zap Fire Spirits Arrows Knight Goblin Gang Mortar Ice Golem Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Guards Poison Giant Skeleton X-Bow The Log Ice Wizard

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord