Rocket Rocket
Rare · Đấu trường 6 ĐT6

Sát thương 1232
Sát thương lên thành 432
Phạm vi thần chú 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Rocket

More Rocket decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
3 700 245
4 770 270
5 847 297
6 931 326
7 1022 358
8 1120 392
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1232 432
10 1351 473
11 1484 520
12 1631 571
13 1792 628
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1967 689

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Rocket

Điều kiện chiến thắng Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Thần chú Thần chú gây sát thương cao Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Thần chú phòng không Cấp độc lập

Rocket khắc chế những thẻ này   32/97

Những thẻ Rocket có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elite Barbarians Hog Rider Elixir Collector Barbarian Hut Three Musketeers Balloon Electro Dragon X-Bow Night Witch Ram Rider Sparky Skeleton Barrel Mortar Barbarians Minion Horde Rascals Heal Musketeer Furnace Flying Machine Goblin Cage Goblin Hut Wizard Hunter Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner Fisherman Inferno Dragon Electro Wizard

Rocket hiệp lực   7/97

Thẻ chơi tốt với Rocket. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Mortar Royal Giant Hog Rider Tornado X-Bow Golem Miner

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord