Rocket Rocket
Rare · Đấu trường 6 ĐT6

Sát thương 1232
Sát thương lên thành 370
Phạm vi thần chú 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Rocket

More Rocket decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
3 700 210
4 770 231
5 847 255
6 931 280
7 1022 307
8 1120 336
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1232 370
10 1351 406
11 1484 446
12 1631 490
13 1792 538
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1967 591

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Rocket

Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Thần chú phòng không Thần chú gây sát thương cao Thần chú

Rocket khắc chế những thẻ này   33/102

Những thẻ Rocket có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elite Barbarians Hog Rider Elixir Collector Barbarian Hut Three Musketeers Balloon Electro Dragon X-Bow Night Witch Ram Rider Sparky Skeleton Barrel Mortar Barbarians Minion Horde Rascals Musketeer Furnace Flying Machine Bomb Tower Goblin Cage Goblin Hut Wizard Hunter Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner Fisherman Inferno Dragon Mother Witch Electro Wizard

Rocket hiệp lực   7/102

Thẻ chơi tốt với Rocket. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Mortar Royal Giant Hog Rider Tornado X-Bow Golem Miner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord