Zap Zap
Common · Đấu trường 4 ĐT4

Sát thương 159
Sát thương lên thành 48
Phạm vi thần chú 2.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Zap

More Zap decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
1 75 23
2 82 25
3 90 27
4 99 30
5 109 33
6 120 36
7 132 40
8 144 44
Tiêu chuẩn giải đấu 9 159 48
10 174 53
11 192 58
12 210 63
13 231 70
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 254 77

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Zap

Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Thần chú phòng không Thần chú gây sát thương thấp Thần chú Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Zap khắc chế những thẻ này   31/102

Những thẻ Zap có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Goblin Gang Inferno Tower Skeleton Army Clone Inferno Dragon Sparky Skeleton Barrel Minion Horde Tombstone Mega Minion Dart Goblin Battle Ram Zappies Wall Breakers Goblin Barrel Dark Prince Freeze Prince Balloon Bandit Fisherman Magic Archer Night Witch Ram Rider Graveyard Lava Hound

Zap hiệp lực   51/102

Thẻ chơi tốt với Zap. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Ice Spirit Electro Spirit Firecracker Elite Barbarians Mega Minion Fireball Hog Rider Tornado Goblin Giant P.E.K.K.A Miner Princess Electro Wizard Ram Rider Graveyard Fire Spirits Giant Snowball Knight Cannon Skeleton Barrel Skeleton Dragons Minion Horde Royal Giant Ice Golem Dart Goblin Earthquake Mini P.E.K.K.A Battle Ram Flying Machine Zappies Goblin Cage Giant Inferno Tower Royal Hogs Wall Breakers Hunter Poison Dark Prince Prince Balloon Cannon Cart Electro Dragon Executioner Lightning X-Bow Golem Electro Giant The Log Bandit Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord