Zap Zap
Common · Đấu trường 4 ĐT4

Sát thương 159
Sát thương lên thành 56
Phạm vi thần chú 2.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Zap

More Zap decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
1 75 27
2 82 29
3 90 32
4 99 35
5 109 39
6 120 42
7 132 47
8 144 51
Tiêu chuẩn giải đấu 9 159 56
10 174 61
11 192 68
12 210 74
13 231 81
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 254 89

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Zap

Utility card
Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Nạp lại đòn tấn công Thần chú phòng không Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Nạp lại đòn tấn công

Zap khắc chế những thẻ này   32/97

Những thẻ Zap có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Goblin Gang Inferno Tower Skeleton Army Clone Inferno Dragon Sparky Skeleton Barrel Minion Horde Heal Tombstone Mega Minion Dart Goblin Battle Ram Zappies Wall Breakers Goblin Barrel Dark Prince Freeze Prince Balloon Bandit Fisherman Magic Archer Night Witch Ram Rider Graveyard Lava Hound

Zap hiệp lực   46/97

Thẻ chơi tốt với Zap. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Ice Spirit Firecracker Elite Barbarians Mega Minion Fireball Hog Rider Tornado Goblin Giant P.E.K.K.A Miner Princess Electro Wizard Ram Rider Graveyard Fire Spirits Giant Snowball Cannon Skeleton Barrel Minion Horde Royal Giant Ice Golem Dart Goblin Earthquake Mini P.E.K.K.A Battle Ram Flying Machine Zappies Goblin Cage Giant Inferno Tower Royal Hogs Wall Breakers Poison Dark Prince Prince Balloon Cannon Cart Electro Dragon Executioner Lightning X-Bow Golem The Log Bandit Lava Hound Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord