The Log The Log
Huyền thoại · Đấu trường 6 ĐT6

Sát thương 240
Sát thương lên thành 84

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với The Log

More The Log decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
Tiêu chuẩn giải đấu 9 240 84
10 264 93
11 290 102
12 319 112
13 350 123
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 384 135

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of The Log

Utility card
Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Nạp lại đòn tấn công

The Log khắc chế những thẻ này   44/97

Những thẻ The Log có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Goblin Gang Tombstone Dart Goblin Skeleton Army Goblin Barrel Princess Archers Bomber Skeleton Barrel Firecracker Barbarians Rascals Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Heal Musketeer Hog Rider Battle Ram Furnace Zappies Goblin Hut Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Wall Breakers Guards Clone Dark Prince Freeze Prince Witch Cannon Cart P.E.K.K.A Miner Magic Archer Electro Wizard Ram Rider Graveyard

The Log hiệp lực   29/97

Thẻ chơi tốt với The Log. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Mortar Hog Rider X-Bow Zap Arrows Cannon Tesla Royal Giant Elite Barbarians Tombstone Fireball Mini P.E.K.K.A Battle Ram Goblin Cage Giant Inferno Tower Royal Hogs Mirror Poison Dark Prince Prince Cannon Cart Lightning P.E.K.K.A Princess Bandit Ram Rider Sparky Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord