Giant Giant
Rare · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 3275
Sát thương 211
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Giant

More Giant decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 1861 120
4 2047 132
5 2251 145
6 2475 159
7 2717 175
8 2977 192
Tiêu chuẩn giải đấu 9 3275 211
10 3591 231
11 3945 254
12 4336 279
13 4764 307
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 5229 337
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Giant

Lính trên bộ Quân chắn lớn Đuổi theo công trình Tornado Bait

Khắc chế Giant   40/102

Thẻ khắc chế Giant hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Giant hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Tesla Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Furnace Bomb Tower Inferno Tower Barbarian Hut Skeleton Army Tornado Prince P.E.K.K.A Inferno Dragon Sparky Skeletons Goblins Bats Archers Knight Minion Mortar Rascals Musketeer Valkyrie Goblin Cage Goblin Hut Three Musketeers Guards Hunter Witch Cannon Cart Ice Wizard Fisherman Night Witch Lumberjack Electro Wizard

Giant khắc chế những thẻ này   5/102

Những thẻ Giant có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar X-Bow Furnace Goblin Hut Barbarian Hut

Giant hiệp lực   58/102

Thẻ chơi tốt với Giant. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Minion Minion Horde Mega Minion Musketeer Elixir Collector Three Musketeers Rage Poison Witch Balloon Bowler Electro Dragon Night Witch Graveyard Electro Spirit Goblins Bomber Zap Bats Archers Arrows Skeleton Barrel Skeleton Dragons Elite Barbarians Heal Spirit Ice Golem Tombstone Dart Goblin Earthquake Fireball Mini P.E.K.K.A Hog Rider Battle Ram Furnace Flying Machine Zappies Battle Healer Goblin Hut Wizard Royal Hogs Wall Breakers Barbarian Barrel Skeleton Army Guards Hunter Prince Cannon Cart Executioner The Log Miner Bandit Royal Ghost Magic Archer Inferno Dragon Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Sparky

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord