Prince Prince
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1669
Sát thương 325
Tốc độ tấn công 1.4
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Prince

More Prince decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1255 245
7 1380 269
8 1518 296
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1669 325
10 1832 357
11 2008 392
12 2208 431
13 2422 472
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2660 519
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Prince

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Long Ground tank killer Tấn công nạp năng lượng Lightning Bait Log Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Prince   41/102

Thẻ khắc chế Prince hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Prince hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Tombstone Valkyrie Skeleton Army Guards Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Zap Fire Spirits Knight Minion Goblin Gang Rascals Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Bomb Tower Zappies Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Rocket Barbarian Hut Dark Prince Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon Giant Skeleton P.E.K.K.A The Log Ice Wizard Bandit Fisherman Electro Wizard Mega Knight

Prince khắc chế những thẻ này   41/102

Những thẻ Prince có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tesla Giant Wizard Bowler Executioner Bomber Knight Mortar Rascals Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Bomb Tower Battle Healer Wall Breakers Barbarian Barrel Dark Prince Prince Cannon Cart Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Golem Electro Giant Miner Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Sparky Mega Knight

Prince hiệp lực   18/102

Thẻ chơi tốt với Prince. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Fisherman Ice Spirit Zap Bats Fire Spirits Arrows Heal Spirit Hog Rider Battle Ram Battle Healer Giant Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Executioner The Log Princess Ice Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord