Prince Prince
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1615
Sát thương 325
Tốc độ tấn công 1.4
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Prince

More Prince decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1215 245
7 1336 269
8 1470 296
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1615 325
10 1773 357
11 1944 392
12 2138 431
13 2344 472
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2575 519
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Prince

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Tấn công nạp năng lượng Zap Bait Log Bait Lightning Bait Rocket Bait Tornado Bait Melee: Long

Khắc chế Prince   40/97

Thẻ khắc chế Prince hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Prince hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Tombstone Valkyrie Skeleton Army Guards Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Zap Fire Spirits Knight Minion Goblin Gang Rascals Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Zappies Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Rocket Barbarian Hut Dark Prince Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon Giant Skeleton P.E.K.K.A The Log Ice Wizard Bandit Fisherman Electro Wizard Mega Knight

Prince khắc chế những thẻ này   38/97

Những thẻ Prince có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tesla Giant Wizard Bowler Executioner Knight Bomber Mortar Rascals Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Battle Healer Wall Breakers Barbarian Barrel Dark Prince Prince Cannon Cart Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Golem Miner Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Sparky Mega Knight

Prince hiệp lực   18/97

Thẻ chơi tốt với Prince. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Fisherman Ice Spirit Zap Bats Fire Spirits Arrows Heal Hog Rider Battle Ram Battle Healer Giant Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Executioner The Log Princess Ice Wizard

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord