Heal Spirit Heal Spirit
Rare · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 191
Sát thương 28
Phạm vi 2.5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Heal Spirit

More Heal Spirit decks

Số liệu thẻ

Cấp Chữa lành Sát thương
3 208 16
4 228 17
5 251 19
6 276 21
7 303 23
8 332 25
Tiêu chuẩn giải đấu 9 366 28
10 401 30
11 440 33
12 484 37
13 532 40
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 584 44

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Heal Spirit

Anti-air troop Lính trên bộ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Log Bait Royal Delivery Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Heals

Khắc chế Heal Spirit   14/102

Thẻ khắc chế Heal Spirit hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Heal Spirit hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows The Log Ice Spirit Fire Spirits Giant Snowball Firecracker Royal Delivery Dart Goblin Wizard Barbarian Barrel Tornado Bowler Executioner Princess

Heal Spirit khắc chế những thẻ này   0/102

Những thẻ Heal Spirit có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Heal Spirit hiệp lực   32/102

Thẻ chơi tốt với Heal Spirit. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Elixir Golem Hog Rider Battle Ram Royal Hogs Knight Minion Barbarians Minion Horde Rascals Royal Giant Royal Recruits Ice Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Flying Machine Zappies Battle Healer Giant Wizard Three Musketeers Wall Breakers Baby Dragon Hunter Prince Balloon Cannon Cart Electro Dragon Miner Night Witch Inferno Dragon Ram Rider

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord