Heal Spirit Heal Spirit
Rare · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 191
Sát thương 91
Phạm vi 2.5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Heal Spirit

More Heal Spirit decks

Số liệu thẻ

Cấp Chữa lành Sát thương
3 208 52
4 228 57
5 251 62
6 276 69
7 303 75
8 332 83
Tiêu chuẩn giải đấu 9 366 91
10 401 100
11 440 110
12 484 121
13 532 133
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 584 146

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Heal Spirit

Lính trên bộ Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Log Bait Royal Delivery Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Heals

Khắc chế Heal Spirit   14/102

Thẻ khắc chế Heal Spirit hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Heal Spirit hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows The Log Ice Spirit Fire Spirits Giant Snowball Firecracker Royal Delivery Dart Goblin Wizard Barbarian Barrel Tornado Bowler Executioner Princess

Heal Spirit khắc chế những thẻ này   0/102

Những thẻ Heal Spirit có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Heal Spirit hiệp lực   32/102

Thẻ chơi tốt với Heal Spirit. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Elixir Golem Hog Rider Battle Ram Royal Hogs Knight Minion Barbarians Minion Horde Rascals Royal Giant Royal Recruits Ice Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Flying Machine Zappies Battle Healer Giant Wizard Three Musketeers Wall Breakers Baby Dragon Hunter Prince Balloon Cannon Cart Electro Dragon Miner Night Witch Inferno Dragon Ram Rider

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord