Tìm kiếm nâng cao

Top Global Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên Vị trí
1 50 Kings
#LUYP2Y09
79568 50 / 50 Trung Quốc
2 Spank My Monkey
#YU88QQLU
78247
-1321
49 / 50 Canada
3
2
Gin & Juice
#PU0R0PQC
76587
-1660
50 / 50 Đức
4
1
硬中华
#Y8GLLUQ
74907
-1680
49 / 50 Trung Quốc
5
1
AK Syndicate
#PPCLCJG9
74805
-102
49 / 50 Hoa Kỳ
6
12
QuantuM FluX
#L8QP9CVY
73132
-1673
49 / 50 Bắc Mỹ
7
1
Clash2IT
#P8JLV8JL
72549
-583
50 / 50 Ý
8
11
Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
72502
-47
50 / 50 Quốc tế
9
46
LimiT eSports
#9YJGVCPQ
72291
-211
48 / 50 Brazil
10
1
NoA
#Y0QR0Y2U
72273
-18
49 / 50 Nga
11
1
Spacestation
#8YLJ8UL2
72184
-89
45 / 50 Quốc tế
12
4
GRAND CROWN
#2LUJ09CC
72074
-110
50 / 50 Nhật Bản
13
6
Kings Of IRAN
#9CQVG8CJ
72036
-38
49 / 50 Iran
14
1
Juvenile
#Y89VR8JL
71803
-233
42 / 50 Nhật Bản
15
1
SHURIKEN ✫
#9JCLGG9G
71757
-46
49 / 50 Saudi Arabia
16
6
I MIRMIDONI
#2PQR0U
71624
-133
47 / 50 Ý
17
13
娱乐至上❤️薛家军
#PUY8U8G0
71349
-275
49 / 50 Trung Quốc
18
7
襲撃のダイナマイト
#2PQGVRU9
71214
-135
49 / 50 Nhật Bản
19
48
Divine Saga
#PYGQQC2P
71181
-33
48 / 50 Nhật Bản
20
4
Super Warrior’S
#9P9GQC0V
71158
-23
47 / 50 Chile
21
29
the dark side 3
#88PRJYJY
71136
-22
50 / 50 Chile
22
9
iran royal 8
#PL88CPUU
70809
-327
50 / 50 Iran
23
2
赤尾赤色之尾
#R2GUP0
70708
-101
50 / 50 Trung Quốc
24
911
Avis bpo sg 88
#YY22Q2CR
70707
-1
43 / 50 Singapore
25
8
ME PUNISHERS
#9Y22PVJG
70697
-10
49 / 50 Ai cập
26
9
Team Fusioи
#PJ8UGU2Y
70598
-99
45 / 50 Peru
27
22
잎새
#PGPV0GG
70517
-81
48 / 50 Hàn Quốc
28
8
Sandstorm PE
#8J880PV2
70505
-12
49 / 50 Mexico
29
14
Hakuna Matata
#CQVV2PJ
70488
-17
49 / 50 Quốc tế
30
57
Lost Orbit
#PGLQ0VQ
70387
-101
48 / 50 Hoa Kỳ
31
4
#Stour
#9JV8QC98
70380
-7
49 / 50 Thổ Nhĩ Kỳ
32
33
ForPrestige
#LQV9G08G
70308
-72
44 / 50 Đức
33
26
Dr. Carter
#8GVYJGR
70250
-58
50 / 50 Trinidad và Tobago
34
8
>< Paradoxal ><
#YRV0PJGC
70228
-22
50 / 50 Pháp
35
23
ONGMEXICO
#2ULGLUQR
70155
-73
48 / 50 Mexico
36
8
New World Order
#9U2G2C8L
70036
-119
49 / 50 Ba Lan
37
14
❄️❄️SNOW☃️MAN❄️
#L9YGRR98
70015
-21
48 / 50 Quốc tế
38
118
Кутузовка
#9VJLCYJC
69969
-46
49 / 50 Nga
39 バエルのもとへ集え
#9VQJ0YUJ
69933
-36
48 / 50 Nhật Bản
40
6
Crucible Wrath
#2LRU2J
69901
-32
48 / 50 Hoa Kỳ
41
19
Orion eSports
#PQRJG8CG
69886
-15
48 / 50 Brazil
42
37
Nova I stones
#9CL9LJGP
69786
-100
44 / 50 Nhật Bản
43
23
QLASH Sentry
#9QY9JG09
69645
-141
48 / 50 Ý
44
12
Team Legacy
#9G2PVP0R
69574
-71
46 / 50 Mexico
45
8
LEB SQUAD
#82CP0UVP
69532
-42
48 / 50 Lebanon
46
15
Champions of PL
#P0UQPU2G
69514
-18
50 / 50 Ba Lan
47
1
Invicta
#8LGRVJ0C
69436
-78
46 / 50 Bắc Mỹ
48
5
ASSASSINESSの会
#8UJULRQG
69386
-50
47 / 50 Nhật Bản
49
148
Oinc
#P9088PVG
69354
-32
48 / 50 Uruguay
50
1173
SánđstoRм ÂRß
#9YLC9PP8
69222
-132
42 / 50 Syria
51
26
Takeover™️
#Y2JY9V2G
69164
-58
46 / 50 Đức
52
36
change white
#2G9CUJ29
69161
-3
46 / 50 Nhật Bản
53
2
Volcano Elite
#88JY0VJR
69157
-4
49 / 50 Ấn Độ
54
156
Gladiator's Sv
#P2VVJ2VJ
69038
-119
49 / 50 El Salvador
55
17
アトミックボム
#YPUG8PP
68975
-63
46 / 50 Nhật Bản
56
10
Direct Attack ™
#Y8JJY08P
68972
-3
45 / 50 Ai cập
57
29
生如夏花
#P2YRPCRV
68970
-2
48 / 50 Trung Quốc
58
15
X-BOW
#Y22JLRCY
68886
-84
50 / 50 Quốc tế
59
29
Silence iz Mine
#YQPPP8UJ
68782
-104
47 / 50 Nhật Bản
60
13
2мм
#PCURLQJ9
68766
-16
49 / 50 Nga
61
56
トレジャーハンター
#LU0RQP8
68724
-42
48 / 50 Nhật Bản
62
15
F U N
#2Y20G9L
68696
-28
50 / 50 Trung Quốc
63
1
Balkan Empire
#99QQJY9C
68678
-18
46 / 50 Bosnia và Herzegovina
64
8
Sandstorm QTR 1
#8RC8UUYP
68617
-61
50 / 50 Qatar
65
11
IRAN UNION
#QUJ8L90
68599
-18
48 / 50 Iran
66
39
OLD SCHOOL
#Y8Y88V88
68514
-85
45 / 50 Tây Ban Nha
67
2
Eggplants Crew™
#9QGVQJPG
68434
-80
47 / 50 Canada
68
13
EspectroS
#8PQCCRGC
68401
-33
49 / 50 Brazil
69
17
淡忘往昔
#PC9QVLLQ
68306
-95
47 / 50 Trung Quốc
70
133
Nice Strategy
#VQCQQJP
68299
-7
48 / 50 Hàn Quốc
71
30
Nova Turkey
#CYCJJLG
68174
-125
48 / 50 Thổ Nhĩ Kỳ
72
12
HongKong Elite
#90RVVC82
68146
-28
50 / 50 Hồng Kông
73
25
Kasalla
#9YQ9V0UQ
68039
-107
48 / 50 Đức
74
111
San Payo eSport
#YG8R0PPP
67952
-87
49 / 50 El Salvador
75
46
⭐New Elite⭐
#PCLVUGCL
67931
-21
45 / 50 Puerto Rico
76
5
Red Bull Brasil
#P02RPQLU
67929
-2
48 / 50 Brazil
77
27
StarAlliance JP
#8VCVPC28
67877
-52
42 / 50 Nhật Bản
78
10
iran tehran
#80Y0U9
67857
-20
50 / 50 Iran
79
37
Persian.gulf
#Q8YRPV
67799
-58
47 / 50 Iran
80
63
TILT PRO
#PGPQGC2Q
67726
-73
48 / 50 Peru
81
79
Kes_Gaming
#9LJPYQ8V
67701
-25
49 / 50 Panama
82
137
Cheros eSports
#9PQ8CRCR
67696
-5
50 / 50 El Salvador
83
11
Undefined
#8GQGUJ
67689
-7
46 / 50 Bắc Mỹ
84
34
Veterans Élite™
#8YVV9YUR
67664
-25
49 / 50 Ý
85
80
부계정도 개쎄다
#PP22U9PV
67656
-8
46 / 50 Hàn Quốc
86
24
Royal Anarchy
#9JRCG9RG
67644
-12
49 / 50 Peru
87
17
疯人院
#9QGQQGPU
67610
-34
49 / 50 Trung Quốc
88
23
الجلاشة
#8002YVGC
67598
-12
49 / 50 Ai cập
89
56
Nova I Panamá
#8LRR2UYY
67594
-4
50 / 50 Panama
90 UNAUFHALTSAM
#L0QPV
67582
-12
47 / 50 Đức
91
9
光明顶
#JQQ002Y
67540
-42
50 / 50 Trung Quốc
92
77
ZERØZONE
#P282J9R9
67536
-4
50 / 50 Tây Ban Nha
93
176
∽Sword Dance∽
#9J2808R2
67515
-21
46 / 50 Nhật Bản
94
44
Jimx Soldiers
#Y9JQVJL
67509
-6
46 / 50 Ecuador
95
1
JSG I 廣州
#8QCVG8VG
67499
-10
49 / 50 Trung Quốc
96
92
OP Azteca Arm
#YPVR9UQ0
67448
-51
48 / 50 Tây Ban Nha
97
5
NOVA RAYO ROYAL
#90R02YY9
67437
-11
49 / 50 Tây Ban Nha
98
10
Team Str¥ng™
#8U0CPGQR
67435
-2
50 / 50 Đức
99
13
WHAM! eSports
#90RJPCUU
67366
-69
49 / 50 Singapore
100
29
IRANIAN VAMPIRE
#9LVU8RJU
67298
-68
49 / 50 Iran
101
2105
Eternity Wings
#Y0QU88UR
67297
-1
38 / 50 Nhật Bản
102
46
YellowCard
#8R2RUGUQ
67269
-28
50 / 50 Nhật Bản
103
23
Phantoms Push
#8QQ8YRUV
67257
-12
48 / 50 Pháp
104
13
Guardianes
#9GLU0VCG
67244
-13
49 / 50 Bolivia
105
41
Synergy
#809R8PG8
67211
-33
48 / 50 Hoa Kỳ
106
43
Alpha Army2
#PPQ8JPUU
67202
-9
46 / 50 Mexico
107
6
狂爆電車俱樂部
#PQQJC889
67156
-46
50 / 50 Đài Loan
108
33
ホワイトルシアン❤
#P8GLLLPR
67135
-21
50 / 50 Nhật Bản
109
10
EliteStars™️
#P8L9LPV9
67124
-11
50 / 50 Peru
110
25
上海 OP Elite
#8G9VY92
67104
-20
50 / 50 Trung Quốc
111
30
Dark 21 Legend
#9J0J0GG
67092
-12
50 / 50 Mexico
112
35
Pivots Family
#2C0LVR9P
67033
-59
47 / 50 Hàn Quốc
113
14
FURIAROJA.NET
#VJ02
66986
-47
49 / 50 Tây Ban Nha
114
8
Caju Royale
#VQ9CGR0
66975
-11
49 / 50 Brazil
115
661
ReFly
#L2CLC9VP
66954
-21
43 / 50 Nhật Bản
116
22
Boréal ★ MG
#8Q8R9LQ0
66950
-4
49 / 50 Quốc tế
117
18
無言クラン
#QY082V
66947
-3
50 / 50 Nhật Bản
118
28
RoyaleConQueso
#PQJ2Y
66924
-23
47 / 50 Tây Ban Nha
119
399
Autumn Leaf
#90VUJYGJ
66896
-28
49 / 50 Úc
120
75
OsDeSorte
#2CRP0URJ
66850
-46
43 / 50 Brazil
121 1см
#CGR0CQJ
66827
-23
50 / 50 Nga
122
1
あかずきんのいえ
#20JJCCG
66734
-93
49 / 50 Nhật Bản
123
18
⚡️SD United⚡️
#9JYR0VYG
66725
-9
50 / 50 Đức
124
46
AztecS eSports
#9UGJRUL9
66725
0
50 / 50 Mexico
125 Q8Team
#P0LV0QVV
66722
-3
46 / 50 Kuwait
126
17
アイスおじさん愛好会
#YVRVQ9L
66673
-49
49 / 50 Nhật Bản
127
68
なんと宝箱はミミックだった!
#JCQ9P
66655
-18
46 / 50 Nhật Bản
128
33
Arcanum NA
#9Q98LLP8
66607
-48
49 / 50 Bắc Mỹ
129
512
VOLCANIX⚡
#YPVVL8JL
66542
-65
48 / 50 Nicaragua
130
37
Gods Of War /BR
#9L2L2Y9J
66475
-67
47 / 50 Brazil
131
37
Caldo Riders
#2VVVRQLC
66446
-29
49 / 50 Tây Ban Nha
132
12
チョコベビー
#8Y288PQ0
66443
-3
48 / 50 Nhật Bản
133
20
Sandstorm BR
#YPP29J9V
66434
-9
45 / 50 Brazil
134
13
ENIGMA
#Y99C9YU0
66430
-4
50 / 50 Nga
135
49
One eSports
#8VVJ8RG8
66415
-15
47 / 50 Mexico
136
36
我愛瑪莉小羊 - 零
#8JPCJU0R
66406
-9
49 / 50 Đài Loan
137
298
MACHINE ESPORTS
#Y2GUGGVP
66373
-33
49 / 50 Argentina
138
23
乃木坂46(仮)
#UYPU9
66367
-6
44 / 50 Nhật Bản
139
83
China 广东总部
#2PQQYRRL
66244
-123
50 / 50 Trung Quốc
140
74
FFR-Tidus
#PQ0JQ890
66227
-17
45 / 50 Pháp
141
27
正港台灣狼
#2U2PUG
66224
-3
49 / 50 Đài Loan
142
59
TURKISH ROYALE
#89JC2YYG
66219
-5
47 / 50 Thổ Nhĩ Kỳ
143
30
0es3
#9Q00GCVR
66217
-2
43 / 50 Trung Quốc
144
22
Quantum North
#YGC8C2PY
66216
-1
47 / 50 Canada
145
88
DARKSIDE
#2GUGP8P8
66201
-15
50 / 50 Pháp
146
19
Cams Exyz
#YR0U2RG
66158
-43
47 / 50 Nhật Bản
147
148
X-Fun
#8C089098
66097
-61
44 / 50 Trung Quốc
148
1
RoyaleAPI Alpha
#9PJ82CRC
66071
-26
49 / 50 Hoa Kỳ
149
76
Thunder Gaming
#9PC8GRP9
66070
-1
47 / 50 Ba Lan
150
62
Clashilaquiles
#8P20908J
66064
-6
46 / 50 Mexico
151
54
コキュートス戦線
#90U8CQCC
66047
-17
48 / 50 Nhật Bản
152
45
PandaScheme
#YU2RQG9
66044
-3
49 / 50 Hoa Kỳ
153
37
mecsican pawar
#PL028QVC
66043
-1
50 / 50 Mexico
154
20
RoyalFlush™
#89UJ8J2J
66039
-4
47 / 50 Quốc tế
155
21142
DEWA ALL-STAR
#Y8QYL908
66025
-14
48 / 50 Indonesia
156
53
Elite Phaze
#89JQ02Q9
65995
-30
48 / 50 Anh
157
35
Rocket Pong #1
#RRQ2UCY
65984
-11
48 / 50 Hàn Quốc
158
6
廃人会
#LULGR
65969
-15
46 / 50 Nhật Bản
159
29
CR小隊
#PY9PR822
65968
-1
49 / 50 Hồng Kông
160
86
龍溪CR
#8LQ2P0RL
65967
-1
46 / 50 Trung Quốc
161
37
ONLYWINNERS PL™
#8RUQRGY2
65964
-3
49 / 50 Ba Lan
162
96
TeamLiquid SV
#8JG8Y20R
65963
-1
41 / 50 El Salvador
163
35
BAHRAIN ARMY 2
#VLVUJJG
65941
-22
48 / 50 Bahrain
164
14
HN BLOOD
#YR02VR2P
65938
-3
46 / 50 Honduras
165
28
©®Death Warrior
#899LGYVJ
65922
-16
47 / 50 Peru
166
18
Argentos Elite
#P9U0CLP
65916
-6
50 / 50 Argentina
167
36
Dark Knights Sv
#PGJL2PPG
65884
-32
44 / 50 El Salvador
168
640
Warriors Royale
#VY82VVQ
65880
-4
50 / 50 Brazil
169
77
BFPP Esports
#PL0QY82Y
65880
0
48 / 50 Mexico
170
46
⭐INDONESIA⭐
#PQQC8CU2
65853
-27
49 / 50 Indonesia
171
100
SQUAD™
#P98UUG9J
65834
-19
47 / 50 Nhật Bản
172
32
TeamExigence
#9P9Y8VPL
65830
-4
49 / 50 Tây Ban Nha
173
105
Hog™️
#YGYUPQL2
65819
-11
45 / 50 Colombia
174
2
FC GROOTEGAST
#JUGLL8
65808
-11
46 / 50 Hà Lan
175
38
Veridical™
#80JQQJ98
65802
-6
50 / 50 Anh
176
1
Perspective
#2898C2UY
65794
-8
50 / 50 Hà Lan
177
111
MIXER ESPORTS
#Y0QC90CG
65776
-18
50 / 50 Mexico
178
14
Rocket's
#28V2QQ9C
65757
-19
50 / 50 Đức
179
45
ジェンコ・オリーブ商会
#V0U
65733
-24
44 / 50 Nhật Bản
180
47
Clanpeyo
#P9GRQ89P
65722
-11
49 / 50 Mexico
181
49
花言葉~Momo~
#29CPJ8Y0
65720
-2
47 / 50 Nhật Bản
182
15
Maple Miners
#P9UCUYV2
65680
-40
49 / 50 Canada
183
12
Sandstorm GER™
#P0PYC2UR
65640
-40
49 / 50 Đức
184
48
Twitch SirTagCR
#29YU089C
65634
-6
50 / 50 Bắc Mỹ
185
6
虎牙、暮日苍穹的传奇小屋
#9J9VULLP
65606
-28
48 / 50 Trung Quốc
186
9
GulfNation™ IN
#9Y9RQ082
65604
-2
49 / 50 Ấn Độ
187
29
Drachmians
#QJJYY9
65603
-1
49 / 50 Hy Lạp
188
77
门神的小朋友们
#L8PQJC8J
65593
-10
48 / 50 Trung Quốc
189
149
Aeon Esports
#PPRYY2RC
65581
-12
45 / 50 Nhật Bản
190
14
Golems Vendetta
#9YCGJ9UQ
65571
-10
47 / 50 Colombia
191
4
Kosova
#29VGGLCR
65553
-18
50 / 50 Albania
192
16
"SUPERNOVA"
#2LYG2VCC
65545
-8
47 / 50 Pháp
193
57
Latine eSports
#809JYLUP
65544
-1
50 / 50 Bolivia
194
34
nepal nights
#9V2VGQR
65521
-23
50 / 50 Nepal
195
119
Retraite Army
#LY890R89
65520
-1
36 / 50 Pháp
196
22
EREBOR
#YGLC8JJG
65505
-15
48 / 50 Brazil
197
3
I PEKKA TORI
#P0VJYYVU
65496
-9
49 / 50 Ý
198
109
RomaniaWarlords
#P2PYJCR9
65494
-2
47 / 50 Ru-ma-ni
199
55
Iran Diamond
#PLUY9C9Y
65461
-33
48 / 50 Iran
200
4
NoL Legend
#Y0YCV0YP
65454
-7
46 / 50 Nhật Bản

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord