Battle Healer Battle Healer
Rare · Đấu trường 12 ĐT12

Máu 1584
Sát thương 123
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Battle Healer

More Battle Healer decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 900 70
4 990 77
5 1089 84
6 1197 93
7 1314 102
8 1440 112
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1584 123
10 1737 135
11 1908 148
12 2097 163
13 2304 179
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2529 196
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Battle Healer

Mối đe dọa Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Lightning Bait Rocket Bait Melee: Long

Khắc chế Battle Healer   22/97

Thẻ khắc chế Battle Healer hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Battle Healer hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

P.E.K.K.A Sparky Bats Minion Cannon Tesla Barbarians Minion Horde Royal Recruits Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Bomb Tower Battle Healer Inferno Tower Skeleton Army Hunter Prince Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack

Battle Healer khắc chế những thẻ này   7/97

Những thẻ Battle Healer có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Battle Healer Dark Prince Giant Skeleton Miner Bandit Fisherman Royal Ghost

Battle Healer hiệp lực   34/97

Thẻ chơi tốt với Battle Healer. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Elixir Golem Three Musketeers Night Witch Knight Minion Minion Horde Royal Recruits Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Flying Machine Giant Wizard Baby Dragon Hunter Dark Prince Prince Witch Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Golem Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Graveyard Sparky

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord