Battle Healer Battle Healer
Rare · Đấu trường 12 ĐT12

Máu 1425
Sát thương 123
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Battle Healer

More Battle Healer decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 810 70
4 891 77
5 980 84
6 1077 93
7 1182 102
8 1296 112
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1425 123
10 1563 135
11 1717 148
12 1887 163
13 2073 179
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2276 196
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Battle Healer

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Long Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Heals

Khắc chế Battle Healer   23/102

Thẻ khắc chế Battle Healer hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Battle Healer hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomb Tower P.E.K.K.A Sparky Bats Knight Minion Cannon Tesla Barbarians Minion Horde Royal Recruits Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Battle Healer Inferno Tower Skeleton Army Hunter Prince Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack

Battle Healer khắc chế những thẻ này   9/102

Những thẻ Battle Healer có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Battle Healer Dark Prince Giant Skeleton Miner Bandit Fisherman Royal Ghost Mother Witch

Battle Healer hiệp lực   34/102

Thẻ chơi tốt với Battle Healer. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Elixir Golem Three Musketeers Night Witch Minion Minion Horde Royal Recruits Heal Spirit Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Flying Machine Giant Wizard Baby Dragon Hunter Dark Prince Prince Witch Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Golem Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Graveyard Sparky

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord