Mega Minion Mega Minion
Rare · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 695
Sát thương 258
Tốc độ tấn công 1.6
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mega Minion

More Mega Minion decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 395 147
4 434 161
5 477 177
6 525 195
7 576 214
8 632 235
Tiêu chuẩn giải đấu 9 695 258
10 762 283
11 837 311
12 920 342
13 1011 376
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1109 413
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball Zap 731 -3
Poison Zap 759 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mega Minion

Không quân Anti-air troop Melee: Long Air tank killer Ground tank killer Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait

Khắc chế Mega Minion   36/102

Thẻ khắc chế Mega Minion hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Mega Minion hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Archers Mega Minion Musketeer Wizard Lightning Skeletons Ice Spirit Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Minion Goblin Gang Firecracker Tesla Minion Horde Ice Golem Tombstone Dart Goblin Fireball Furnace Flying Machine Zappies Three Musketeers Tornado Baby Dragon Hunter Poison Witch Executioner Princess Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard

Mega Minion khắc chế những thẻ này   67/102

Những thẻ Mega Minion có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber Archers Knight Minion Cannon Mortar Barbarians Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie Giant Wizard Barbarian Hut Baby Dragon Balloon Bowler Executioner P.E.K.K.A Golem Miner Princess Inferno Dragon Mother Witch Sparky Lava Hound Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Skeleton Barrel Skeleton Dragons Minion Horde Rascals Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Dart Goblin Musketeer Hog Rider Battle Ram Flying Machine Bomb Tower Battle Healer Goblin Hut Inferno Tower Royal Hogs Goblin Barrel Guards Dark Prince Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Ice Wizard Bandit Fisherman Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard Graveyard Mega Knight

Mega Minion hiệp lực   34/102

Thẻ chơi tốt với Mega Minion. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Zap Mortar Royal Giant Ice Golem Giant Tornado Balloon Bowler X-Bow Golem Electro Wizard Lava Hound Ice Spirit Bats Archers Minion Cannon Tesla Tombstone Dart Goblin Valkyrie Battle Healer Barbarian Hut Clone Baby Dragon Freeze Goblin Giant P.E.K.K.A Electro Giant Miner Fisherman Graveyard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord