Narbe7

#2RJQYULJ

11

4 093

4 484

IRAN BIG CLAN 2

Thành viên

Skeletons Cấp 8 1652/400 Ice Spirit Cấp 8 1181/400 Goblins Cấp 8 1717/400 Spear Goblins Cấp 9 1395/800 Zap Cấp 9 847/800 Bats Cấp 9 1174/800 Fire Spirits Cấp 8 1357/400 Giant Snowball Cấp 9 284/800 Archers Cấp 9 1115/800 Arrows Cấp 11 125/2000 Knight Cấp 8 1674/400 Minion Cấp 9 1326/800 Bomber Cấp 8 1647/400 Cannon Cấp 8 1720/400 Skeleton Barrel Cấp 9 287/800 Goblin Gang Cấp 9 191/800 Firecracker Cấp 7 26/200 Royal Delivery   Mortar Cấp 8 1827/400 Tesla Cấp 8 1779/400 Barbarians Cấp 11 157/2000 Minion Horde Cấp 11 3/2000 Rascals Cấp 9 375/800 Royal Giant Cấp 8 1392/400 Elite Barbarians Cấp 11 2020/2000 Royal Recruits Cấp 9 93/800 Heal Spirit Cấp 8 32/100 Ice Golem Cấp 9 70/200 Tombstone Cấp 9 86/200 Mega Minion Cấp 9 135/200 Dart Goblin Cấp 8 100/100 Earthquake Cấp 7 13/50 Elixir Golem Cấp 7 4/50 Fireball Cấp 9 60/200 Mini P.E.K.K.A Cấp 9 208/200 Musketeer Cấp 9 75/200 Hog Rider Cấp 9 3/200 Valkyrie Cấp 9 49/200 Battle Ram Cấp 9 83/200 Furnace Cấp 9 94/200 Flying Machine Cấp 8 43/100 Bomb Tower Cấp 9 197/200 Zappies Cấp 7 58/50 Battle Healer Cấp 3 10/2 Goblin Cage Cấp 7 34/50 Giant Cấp 9 18/200 Goblin Hut Cấp 9 234/200 Inferno Tower Cấp 9 86/200 Wizard Cấp 9 1/200 Royal Hogs Cấp 7 47/50 Rocket Cấp 10 78/400 Elixir Collector Cấp 9 119/200 Barbarian Hut Cấp 10 73/400 Three Musketeers Cấp 9 268/200 Mirror Cấp 10 5/50 Wall Breakers Cấp 7 1/4 Barbarian Barrel Cấp 9 20/20 Rage Cấp 11 7/100 Skeleton Army Cấp 10 32/50 Goblin Barrel Cấp 8 7/10 Tornado Cấp 9 2/20 Guards Cấp 9 7/20 Clone Cấp 10 4/50 Baby Dragon Cấp 9 2/20 Hunter Cấp 9 2/20 Poison Cấp 9 23/20 Dark Prince Cấp 9 6/20 Freeze Cấp 9 8/20 Prince Cấp 9 1/20 Witch Cấp 10 1/50 Balloon Cấp 9 20/20 Bowler Cấp 9 16/20 Cannon Cart Cấp 9 3/20 Electro Dragon Cấp 7 1/4 Executioner Cấp 8 3/10 Giant Skeleton Cấp 9 10/20 Lightning Cấp 9 30/20 X-Bow Cấp 10 50/50 Goblin Giant Cấp 7 4/4 P.E.K.K.A Cấp 8 5/10 Golem Cấp 9 16/20 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 10 2/4 Princess Cấp 9 1/2 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit   Fisherman   Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer   Night Witch Cấp 10 2/4 Inferno Dragon Cấp 10 1/4 Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard   Sparky Cấp 10 1/4 Lava Hound   Mega Knight  

Thẻ còn thiếu (9/98)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (8/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (63/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
26/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 574Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
32/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
13/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
4/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 146Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
43/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
8/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
4/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
34/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
47/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (9/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 10 11
8 9 11
8 10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
9 11
9 10 11
11
8 10 11
9 10 11
8 10 11
8 10 11
9 11
9 11
7 11
8 10 11
8 10 11
11
11
9 11
8 10 11
11 12
9 11
8 11
9 11
9 11
9 11
8 9 11
7 11
7 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
9 11
9 11
9 11
8 11
9 11
7 8 11
3 5 11
7 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
7 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
7 11
9 10 11
11
10 11
8 11
9 11
9 11
10 11
9 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
9 10 11
9 11
9 11
7 11
8 11
9 11
9 10 11
10 11
7 8 11
8 11
9 11
10 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
10 11
9 11
10 11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord